Wydział Edukacji

 

 

 

 

  • ED-17 Wniosek o objęcie niepełnosprawnego dziecka/ucznia bezpłatnym transportem do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego, realizowanym przez Gminę Miasto Mysłowice lub uzyskanie zwrotu kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego, gdy dowóz i opiekę zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni
  • ED-17 1-2021.04.07
  • Wniosek
  • Załącznik nr 5
  • Załącznik nr 6

 

  • ED-18 Wnioskowanie o Nagrodę Prezydenta Miasta dla nauczycieli, którzy posiadają powszechnie uznany dorobek i osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom, a także w zakresie spraw związanych z organizacją, administrowaniem i finansowaniem szkoły lub placówki
  • Karta Usługi ED-18
  • wniosek o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta ED-18-01

 

Pliki do pobrania:

Komunikaty Urzędu Miasta

Czwartek

20.01.2022

Jakość powietrza

WCZK 2022.01.20

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy