» Dla mieszkańca » Ochrona środowiska » Ciepłe Mieszkanie

Ciepłe Mieszkanie

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że 17 września 2022 r., jako pierwsza gmina w Województwie Śląskim, zawarliśmy umowę w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W związku z powyższym od 17 października br., uruchomiony zostanie nabór wniosków dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Natomiast dofinansowaniem objęte są następujące działania:

demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego, oraz:
a) zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego,
kotła na pellet o podwyższonym standardzie lub ogrzewania elektrycznego,

b) podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo w ramach dofinansowania mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
c) demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym,
instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła;
d) zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej
lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
e) zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
f) dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

 

Wnioski można składać na biurze podawczym w Urzędzie Miasta Mysłowice,
przy ul. Powstańców 1, w godzinach urzędowania tj. poniedziałek od 7.30-17.00, wtorek-czwartek od 7.30-15.30, piątek od 7.30-14.00,
nadać pocztą lub przesłać za pośrednictwem ePuap.

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy