fbpx
» Dla mieszkańca » Ochrona środowiska » Ciepłe Mieszkanie – II NABÓR

Ciepłe Mieszkanie – II NABÓR

 

Ruszył nabór wniosków do II edycji programu Ciepłe Mieszkanie, na nowych, korzystniejszych warunkach.

Program przewiduje dotacje do kosztów związanych z likwidacją nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w lokalach mieszkalnych budynków wielorodzinnych oraz w należących do małych wspólnot mieszkaniowych budynkach wielolokalowych (również w zakresie montażu pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznej i termomodernizacji) zlokalizowanych na terenie Mysłowic.

W tej edycji o dofinansowanie oprócz właścicieli lokali mieszkalnych, mogą się także ubiegać:

– najemcy lokali gminnych, jeżeli nie wszystkie lokale w budynku stanowią własność gminy (w ramach wspólnoty mieszkaniowej),

– wspólnoty mieszkaniowe obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Podwyższeniu uległy progi dochodowe mające wpływ na poziom dofinansowania:

1) Poziom podstawowy: 35% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia poniesionych przez beneficjenta końcowego, którego dochody roczne nie przekraczają kwoty 135.000,00 zł, nie więcej jednak niż 19.000,00 zł na jeden lokal mieszkalny;

2) Poziom podwyższony: 65% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż 29.500,00 zł, poniesionych przez beneficjenta końcowego, którego dochody miesięczne nie przekraczają:

a) 1.894,00 zł na jednego członka gospodarstwa domowego w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 2.651,00 zł na członka w gospodarstwie jednoosobowym,

3) Poziom najwyższy: 95% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wskazanych w załączniku do niniejszego Regulaminu, nie więcej jednak niż 43.900,00 zł, poniesionych przez beneficjenta końcowego, którego dochody miesięczne nie przekraczają:

a) 1.090,00 zł na jednego członka gospodarstwa domowego w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 1.526,00 zł na członka w gospodarstwie jednoosobowym.

Maksymalna kwota dotacji dla wspólnot mieszkaniowych wynosi 375.000,00 zł.

W przypadku chęci ubiegania się o dofinansowanie do zamiany systemu ogrzewania, w pierwszej kolejności należy skontaktować się z Wydziałem Ochrony Środowiska (Zespół Ochrony Powietrza) pod numerami telefonów: 575-001-996 oraz 535 147 661. Nie należy podejmować żadnych kroków związanych ze zmianą ogrzewania przed zawarciem umowy dotacji z Miastem.

Szczegółowe warunki znajdują się w regulaminie ustanowionym Zarządzeniem nr 241 / 24 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 20 czerwca 2024 r. oraz w zakładce „Ciepłe Mieszkanie” na stronie https://www.myslowice.pl/dla-mieszkanca/ochrona-srodowiska/cieple-mieszkanie/

 

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy