fbpx
» Biznes » Mysłowice – Miasto wspierające biznes

Mysłowice – Miasto wspierające biznes

Mysłowice to miasto położone pomiędzy czołowymi miastami Górnego Śląska i Zagłębia. Ogromnym atutem tegoż położenia jest niewielka odległość od dwóch międzynarodowych lotnisk oraz bliskie sąsiedztwo głównych węzłów komunikacyjnych. Na uwagę zasługują również liczne tereny zielone położone poza centrum miasta co stwarza potencjalnym nabywcom komfortowe warunki życia.

W Mysłowicach od 2015 roku organizowane są Spotkania z Biznesem. Mają one charakter otwarty. 
Na spotkania zapraszani są specjaliści z przeróżnych dziedzin. Są to m.in. przedstawiciele banków, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Funduszu Górnośląskiego oraz specjaliści zajmujący się szeroko pojętym biznesem i przedsiębiorczością . Każde spotkanie to nie tylko okazja do rozmów i uzyskania dodatkowych informacji, ale także szansa na zaprezentowanie swojej firmy szerszemu gronu odbiorców.

Wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom w październiku 2019 została powołana pierwsza Mysłowicka Rada Biznesu, która powstała z inicjatywy Prezydenta Miasta Dariusza Wójtowicza. Ma ona dbać 
o współpracę miedzy przedsiębiorcami oraz władzami miasta. Zasiada w niej 39 osób. Znaleźli tam się zarówno właściciele dużych firm o międzynarodowym zasięgu oraz tych mniejszych, są w niej również przedstawiciele urzędu, PUP oraz innych instytucji miejskich takich jak ZOMM czy CKZiU.

Rada Biznesu ma mieć charakter opiniotwórczy i doradczy w zakresie spraw związanych z rozwojem gospodarczym miasta, ma być żywym głosem przedsiębiorców. Prezydent zaproponował, 
by współpraca nie opierała się tylko na cyklicznych spotkaniach, pomysł spodobał się zebranym gościom.
Na wniosek Rady Biznesu tworzona jest aktualna baza lokalnych przedsiębiorców, która w przyszłości posłuży jako punkt odniesienia do planowanych w mieście działań związanych z biznesem. Utworzone zostało również specjalne stanowisko do spraw Obsługi Inwestora, które ma na celu udzielanie pomocy wszystkim przedsiębiorcom, którzy zgłoszą się do tutejszego Magistratu.

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy