fbpx
» Dla mieszkańca » Edukacja » Młodzieżowa Rada Miasta

Młodzieżowa Rada Miasta

Młodzieżowa Rada Miasta Mysłowice liczy do 23 członków, a jej kadencja trwa dwa lata, licząc od dnia wyborów.

Nabór kandydatów do Rady rozpoczyna się od dnia ogłoszenia przez Prezydenta Miasta naboru kandydatów poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1 oraz publikacji na stronie internetowej Miasta Mysłowice (www.myslowice.pl).

Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu diet lub wynagrodzenia.

Ogłoszono nabór do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w kadencji 2024 – 2026.
Informujemy, że rekrutacja kandydatów ubiegających się o mandat Radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego rozpoczęła się 22 grudnia 2023r i potrwa do 25 lutego 2024r.
Zgłoszeń kandydatów na radnych mogą dokonywać:
  • młodzieżowe rady gmin lub młodzieżowe rady powiatów z terenu województwa śląskiego,
  • samorządy uczniowskie szkół ponadpodstawowych lub samorządy studenckie uczelni wyższych, mających swoją siedzibę na terenie województwa śląskiego,
  • osoby fizyczne.
Kandydatem może być osoba między 15 a 24 rokiem życia, zamieszkująca teren województwa śląskiego, działająca na rzecz młodzieży z terenu województwa śląskiego w samorządach uczniowskich szkół ponadpodstawowych, samorządach studenckich, organizacjach pozarządowych, których celem jest działalność na rzecz dzieci i młodzieży lub działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
Zachęcamy do rozważenia udziału w nowej roli
Formularz zgłoszeniowy oraz bardziej szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Województwa Śląskiego pod linkiem:
https://tiny.pl/cv9d3
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy departamentu Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach: tel. 032 77 40 596, e-mail: mlodzi@slaskie.pl, edukacja@slaskie.pl)

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy