» Dla mieszkańca » Dla seniora

Dla seniora

Miasto Mysłowice
realizuje Program wieloletni „Senior+” na lata 2021 – 2025

Moduł II: Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+”

dofinansowany ze środków dotacji z budżetu państwa

Edycja 2021

Kwota dofinansowania – 106 800,00 zł

Całkowita wartość – 249 735,40 zł

GŁÓWNYM CELEM PROGRAMU JEST ZWIĘKSZENIE AKTYWNEGO UCZESTNICTWA SENIORÓW W ŻYCIU SPOŁECZNYM

Adresaci programu: osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60 lat i więcej

W placówce realizowane są następujące usługi:

 1. socjalne,
 2. edukacyjne,
 3. kulturalno – oświatowe,
 4. prozdrowotne (aktywizacja ruchowa, kinezyterapia)
 5. sportowo – rekreacyjne,
 6. aktywizujące społecznie,
 7. terapia zajęciowa.

Kontakt telefoniczny do kierownika placówki Pani Iwony Cierpki – 502 166 060.
Placówka mieści się w Mysłowicach przy ul. Laryskiej 7.

Placówka jest czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 32 31 71 309.

Szczegóły Programu – zobacz na Program wieloletni „Senior+” na lata 2021 – 2025

Miasto Mysłowice
realizuje Program wieloletni „Senior+” na lata 2021 – 2025

Moduł II: Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+”

dofinansowany ze środków dotacji z budżetu państwa

Edycja 2021

Kwota dofinansowania – 85 440,00 zł

Całkowita wartość – 170 880 zł

GŁÓWNYM CELEM PROGRAMU JEST ZWIĘKSZENIE AKTYWNEGO UCZESTNICTWA SENIORÓW
W ŻYCIU SPOŁECZNYM

Adresaci programu: osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60 lat i więcej

W placówce realizowane są następujące usługi:

 1. socjalne,
 2. edukacyjne,
 3. kulturalno – oświatowe,
 4. aktywizująco – ruchowe,
 5. sportowo – rekreacyjne,
 6. aktywizujące społecznie.

Kontakt telefoniczny do kierownika placówki (32) 317-36-39.
Placówka mieści się w Mysłowicach przy ul. Świerczyny 1.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Szczegóły Programu – zobacz na Program wieloletni „Senior+” na lata 2021 – 2025

Formularz kontaktowy

Komunikaty Urzędu Miasta

Czwartek

20.01.2022

Jakość powietrza

WCZK 2022.01.20

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy