fbpx
» eDECYZJA PODATKOWA

eDECYZJA PODATKOWA

Jeśli otrzymujesz decyzje w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązana pieniężnego w formie tradycyjnej – papierowej, a chciałbyś otrzymywać je w formie elektronicznej – możesz zwrócić się o zastosowanie tego rodzaju doręczenia.

W tym celu:

  1. Załóż PROFIL ZAUFANY (odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, potwierdzonego certyfikatem);
  2. Załóż konto na elektronicznej platformie ePUAP,
  3. Po założeniu konta:
  • Zaloguj się na platformie ePUAP
  • Wybierz w KATALOGU SPRAW zakładkę SPRAWY OGÓLNE dalej PISMA DO URZĘDU – NAJCZĘŚCIEJ ZAŁATWIANE SPRAWY – PISMO OGÓLNE DO PODMIOTU PUBLICZNEGO
  • wyślij pismo o treści :

Na podstawie art. 144a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa w zw. z art. 158 ust. 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020r. o doręczeniach elektronicznychwyrażam zgodę na doręczanie pism w postępowaniu podatkowym, w tym decyzji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej”

Złożenie pisma – wyrażenie zgody, umożliwi wygodne doręczenie każdej decyzji podatkowej.

UWAGA: W każdej chwili masz prawo do rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej i powrotu do formy tradycyjnej (papierowej).

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy