» Dla mieszkańca » Władze Miasta

Władze Miasta

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Osoba do kontaktu z mediami: Anna Górny, tel.: 600 281 847, mail: rzecznik@myslowice.pl

 

Gmina Miasto Mysłowice:
NIP 222-00-12-288
REGON 276255393

Urząd Miasta Mysłowice:
NIP 222-08-96-057

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) – adresy:
/2470011/skrytka, /2470011/SkrytkaESP

 

Urząd Miasta Mysłowice jest czynny:

  • w poniedziałek od 7.30 do 17.00
  • we wtorek, środę, czwartek w godz. od 7.30 do 15.30
  • w piątek od 7.30 do 14.00
Kasa czynna w godzinach pracy Urzędu Miasta.
W kasie Urzędu można dokonywać płatności kartą płatniczą.

 

Informacja o numerach rachunków

  • Konto dotyczące dochodów:

02 1050 1214 1000 0023 5651 8072
ING BANK ŚLĄSKI

  • Konto dotyczące podatków i opłat lokalnych (w tym opłaty skarbowej):

57 1050 1214 1000 0023 5654 7055
ING BANK ŚLĄSKI

  • Konto dotyczące opłaty za użytkowanie wieczyste (teren Skarbu Państwa):

22 1050 1214 1000 0023 5654 7006
ING BANK ŚLĄSKI

  • Konto dotyczące egzekucji:

20 1050 1214 1000 0023 5698 9265
ING BANK ŚLĄSKI

  • Konto dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, otrzymuje listownie informację o numerze indywidualnego rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku:

  1. złożenia pierwszej deklaracji,
  2. zmiany właściciela lub zarządcy nieruchomości.

Zmiana liczby zamieszkujących osób lub wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie skutkuje nowym zawiadomieniem – numer rachunku bankowego pozostaje ten sam.

Do dnia otrzymania w/w nr konta opłatę można wpłacać na następujący nr konta bankowego Urzędu Miasta:

18 1050 1214 1000 0023 9868 2035

ING BANK ŚLĄSKI

podając w tytule „OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI” oraz adres nieruchomości, której opłata dotyczy.

Komunikaty Urzędu Miasta

Środa

05.10.2022

Jakość powietrza

WCZK 2022.10.05

Wtorek

04.10.2022

Jakość powietrza

WCZK 2022.10.04

Poniedziałek

03.10.2022

Jakość powietrza

WCZK 2022.10.03(2)

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy