fbpx
» Dla mieszkańca » Władze Miasta » Sekretarz Miasta

Sekretarz Miasta

Marta Jabłczyńska

ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
pok.: 201
tel.: (+48) 32 317 11 01

Sekretarz Miasta podlega pod względem merytorycznym i formalno-prawnym Prezydentowi Miasta.

Zakres działań:
 1. bezpośredni nadzór nad podporządkowanymi komórkami organizacyjnymi zgodnie ze schematem organizacyjnym Urzędu;
 2. koordynowanie i nadzorowanie organizacji pracy Urzędu;
 3. doskonalenie systemów i metod zarządzania Urzędem;
 4. przedstawianie projektów aktów prawnych regulujących funkcjonowanie Urzędu;
 5. obsługa kontaktów zewnętrznych oraz spraw Miasta w zakresie powierzonym przez Prezydenta;
 6. koordynowanie prac związanych z odpowiedziami na interpelacje i zapytania posłów, senatorów, radnych oraz na wnioski z posiedzeń Komisji Rady Miasta i Sesji Rady Miasta kierowanych do Prezydenta;
 7. rozpatrywanie skarg i wniosków skierowanych do Prezydenta;
 8. przyjmowanie oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy (sporządzanie testamentów urzędowych);
 9. przygotowywanie projektów zmian w Statucie Miasta;
 10. organizowanie współpracy z jednostkami organizacyjnymi Miasta;
 11. nadzorowanie gospodarowania majątkiem miasta użytkowanym przez Urząd;
 12. nadzorowanie administracyjno-gospodarcze obsługi Urzędu;
 13. wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta w sprawach dotyczących Samorządu miasta Mysłowice.

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy