» Dla mieszkańca » Dla osób z niepełnosprawnościami » Koordynator dostępności

Koordynator dostępności

Koordynator ds. dostępności

Agnieszka Sawicka

e-mail: dostepnosc@um.myslowice.pl

tel. 32 31 71 113

nr pokoju: 324

Zadania

  1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta Mysłowice.
  2. Sporządzenie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miasta Mysłowice.
  3. Monitorowanie prowadzonej działalności w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Zarządzenie nr 31/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 223/20 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie powołania koordynatora ds. dostępności.

Komunikaty Urzędu Miasta

Środa

05.10.2022

Jakość powietrza

WCZK 2022.10.05

Wtorek

04.10.2022

Jakość powietrza

WCZK 2022.10.04

Poniedziałek

03.10.2022

Jakość powietrza

WCZK 2022.10.03(2)

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy