» Dla mieszkańca » Dla osób z niepełnosprawnościami » Koordynator dostępności

Koordynator dostępności

Koordynator ds. dostępności

Dorian Mateja

e-mail: dostepnosc@um.myslowice.pl

tel. 32 31 71 107

kom. 575 001 558

Zadania

  1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta Mysłowice.
  2. Sporządzenie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miasta Mysłowice.
  3. Monitorowanie prowadzonej działalności w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Zarządzenie nr 31/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 223/20 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie powołania koordynatora ds. dostępności.

Komunikaty Urzędu Miasta

Czwartek

23.09.2021

Jakość powietrza

WCZK 2021.09.23

Środa

22.09.2021

Jakość powietrza

WCZK 2021.09.22

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy