» Dla mieszkańca » Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w mieście Mysłowice w czasie ogłoszonego na terenie kraju stanu epidemii.

Informujemy, że od dnia 12 marca 2020 r. nastąpiła zmiana sposobu udzielania porad prawnych we wszystkich 3 punktach nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Mysłowice.

Wprowadzono następującą procedurę umożliwiającą korzystanie z ww. poradnictwa przez osoby uprawnione:

Osoba uprawniona chcąca skorzystać z poradnictwa rejestruje się na poradę prawną pod numerem tel. (32) 317 12 34. w godzinach pracy Urzędu tj. pon. 7.30-17.00, wt.-czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00 lub może zapisać się samodzielnie na pośrednictwem strony internetowej:

W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii zniesiono obowiązek składania oświadczeń przez osoby uprawnione chcące skorzystać z porady prawnej.

Prawnik udziela  nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobie telefonicznie, mailowo bądź za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość. W przypadku gdy konieczne jest przedstawienie dokumentacji, od 7 marca 2022 r. istnieje możliwość uzyskania porady stacjonarnej po wcześniejszym umówieniu wizyty z pracownikiem Kancelarii Prezydenta.

Od 7 lutego 2022 r. w dwóch punktach na obszarze miasta Mysłowice będą odbywać się dyżury specjalistyczne, dotyczące konkretnej dziedziny prawa.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO) 2022 r. na terenie Mysłowic:

Adres punktu Godziny

otwarcia

Dyżury specjalistyczne Obsada
Punkt Nieodpłatnej

Pomocy Prawnej

Mysłowicki Ośrodek Kultury

ul. Grunwaldzka 7

41-400 Mysłowice

Od poniedziałku do piątku:

08.00-12.00

TAK – 3 dni

w tygodniu

Stowarzyszenie
Sursum Corda

Dyżury specjalistyczne w punkcie NPP:

Dzień Godziny otwarcia Specjalizacja
PONIEDZIAŁEK 08.00-12.00 PRAWO KARNE (pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem na wszystkich etapach postępowania, doradztwo prawne dla stron postępowania karnego)
ŚRODA 08.00-12.00 PRAWO SPADKOWE, PRAWO ZOBOWIĄZAŃ (niespłacone
pożyczki, nadmierne długi, komornik, upadłość konsumencka)
CZWARTEK 08.00-12.00 PRAWO CYWILNE (roszczenia z tytułu wyrządzonej szkody,
spór z firmą ubezpieczeniową)

Punkt świadczy nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatną mediację.

Adres punktu Godziny

otwarcia

Dyżury specjalistyczne Obsada
Punkt Nieodpłatnego

Poradnictwa Obywatelskiego

Szkoła Podstawowa nr 13

ul. Ks. Kard. A. Hlonda 14

41-400 Mysłowice

Od poniedziałku do piątku:

14.00-18.00

TAK – 3 dni

w tygodniu

Stowarzyszenie
Na RzeczPoradnictwa
Obywatelskiego
„DOGMA”

Dyżury specjalistyczne w punkcie NPO:

Dzień Godziny otwarcia Specjalizacja
PONIEDZIAŁEK 14.00-18.00 POSTĘPOWANIA ANTYWINDYKACYJNE W SPRAWACH O ZAPŁATĘ Z TYTUŁU UMÓW O KREDYT/POŻYCZKĘ
(w tym tzw. chwilówki)
ŚRODA 14.00-18.00 PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW
PIĄTEK 14.00-18.00 PRAWA PACJENTA ORAZ POSTĘPOWANIA W SPRAWACH
BŁĘDÓW W SZTUCE MEDYCZNEJ

Punkt świadczy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatną mediację.

W przypadku braku zainteresowania poradami specjalistycznymi tj. w przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość zapisania się na poradę bez konieczności określenia dziedziny prawa, której porada będzie dotyczyć.

Adres punktu Godziny

otwarcia

Dyżury specjalistyczne Obsada
Punkt Nieodpłatnej

Pomocy Prawnej

Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy

ul. Laryska 7

41-400 Mysłowice

Od poniedziałku do piątku:

14.00-18.00

NIE Adwokaci

Radcy prawni

Punkt świadczy nieodpłatną pomoc prawną.

Wszystkie dyżury specjalistyczne wraz z dziedzinami prawa na terenie całej Polski, podczas których można zapisać się na poradę rozpisane są na stronie → https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54

Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/nieodplatna-pomoc-i-porady/.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W 2023 r.

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy