» Dla mieszkańca » Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w mieście Mysłowice w czasie ogłoszonego na terenie kraju stanu epidemii.

Informujemy, że od dnia 12 marca 2020 r. nastąpiła zmiana sposobu udzielania porad prawnych we wszystkich 3 punktach nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Mysłowice.

Wprowadzono następującą procedurę umożliwiającą korzystanie z ww. poradnictwa przez osoby uprawnione:

Osoba uprawniona chcąca skorzystać z poradnictwa rejestruje się na poradę prawną pod numerem tel. (32) 317 12 34. w godzinach pracy Urzędu tj. pon. 7.30-17.00, wt.-czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00 lub może zapisać się samodzielnie na pośrednictwem strony internetowej:

 

W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii zniesiono obowiązek składania oświadczeń przez osoby uprawnione chcące skorzystać z porady prawnej.

Uprzejmie informujemy, iż mając na uwadze istniejące ryzyko epidemiologiczne z dniem 20 grudnia br. miasto Mysłowice wprowadziło zdalny tryb udzielania porad tj. za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Porady będą odbywać się w trybie zdalnym do 23 stycznia 2022 r., a dalsze decyzje w tej sprawie będą podejmowane na bieżąco.

Dotychczas działające w trybie hybrydowym punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego zapewnią telefoniczny lub mailowy kontakt z interesantem.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO) 2022 r. na terenie Mysłowic:

Jednostka, w której znajduje się punkt: Adres punktu: Dni i godziny otwarcia: Obsada:
Szkoła Podstawowa nr 13

– nieodpłatna pomoc prawna

– nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

-mediacja

ul. Ks. Kard. A. Hlonda 14 Od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-18.00 Stowarzyszenie Na Rzecz Wsparcia Obywatelskiego „DOGMA”
Mysłowicki Ośrodek Kultury

-nieodpłatna pomoc prawna

– mediacja

ul. Grunwaldzka 7 Od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-12.00

Stowarzyszenie Sursum Corda

Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy

– nieodpłatna pomoc prawna

ul. Laryska 7 Od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-18.00 Adwokaci / Radcowie prawni

Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/nieodplatna-pomoc-i-porady/.

Komunikaty Urzędu Miasta

Czwartek

20.01.2022

Jakość powietrza

WCZK 2022.01.20

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy