fbpx
» Dla mieszkańca » Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Aby skorzystać z nieodpłatnej porady prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy zarejestrować się na poradę prawną pod numerem tel. (32) 317 12 34. w godzinach pracy Urzędu tj. pon. 7.30-17.00, wt.-czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00 lub zapisać się samodzielnie na pośrednictwem strony internetowej:

https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc

Aby zarejestrować się na poradę poza punktem lub pomoc za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, należy zarejestrować się na poradę prawną pod numerem tel. (32) 317 12 34. w godzinach pracy urzędu tj. pon. 7.30-17.00, wt.-czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00. Aby zarejestrować się na poradę, która ma odbyć się asyście tłumacza migowego należy poinformować o tym fakcie urzędnika drogą mailową: m.urban@um.myslowice.pl.

Prawnik udziela nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobie na miejscu w punkcie. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r. poz. 20), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO) 2024 r. na terenie Mysłowic:

SIEDZIBA PUNKTU ADRES PUNKTU DNI I GODZINY OTWARCIA DYŻURY SPECJALISTYCZNE OBSADA

Szkoła
Podstawowa nr 13

– nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

-mediacja

ul. Ks. Kard. A. Hlonda 14 Od poniedziałku do piątku
w godz.
14.00-18.00

TAK

3 dni w tygodniu

Fundacja
TOGATUS PRO BONO

Mysłowicki Ośrodek Kultury

-nieodpłatna pomoc prawna

– mediacja

ul. Grunwaldzka 7 Od poniedziałku do piątku
w godz.
08.00-12.00

TAK

3 dni w tygodniu

Stowarzyszenie Sursum Corda

Ośrodek
Rehabilitacyjno-Opiekuńczy

– nieodpłatna pomoc prawna

– mediacja

ul. Laryska 7 Od poniedziałku do piątku
w godz.
14.00-18.00
NIE Adwokaci / Radcy prawni

 

Dyżury specjalistyczne w punkcie NPP – MOK ul. Grunwaldzka 7

DZIEŃ TYGODNIA GODZINY OTWARCIA SPECJALIZACJA
PONIEDZIAŁEK 08.00-12.00 PRAWO CYWILNE (rodzinne)

PRAWO PODATKOWE

WTOREK 08.00-12.00 PRAWO KARNE
ŚRODA 08.00-12.00 PRAWO SPADKOWE, PRAWO ZOBOWIĄZAŃ

 

Dyżury specjalistyczne w punkcie NPO – SP 13 ul. KS. Kard. A. Hlonda 14

DZIEŃ TYGODNIA GODZINY OTWARCIA SPECJALIZACJA
PONIEDZIAŁEK 14.00-18.00 PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE
ŚRODA 14.00-18.00 PRAWO KONSUMENCKIE I UPADŁOŚCIOWE
PIĄTEK 14.00-18.00 PORADNICTWO Z ZAKRESU SPRAW MIESZKANIOWYCH

Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/nieodplatna-pomoc-i-porady/.

 

EDUKACJA PRAWNA

Stowarzyszenie Sursum Corda oraz Fundacja TOGATUS PRO BONO realizują projekt powierzony przez miasto Mysłowice, w ramach którego prowadzą na terenie miasta punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w których można również skorzystać z nieodpłatnej mediacji. Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi – przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – Stowarzyszenie i Fundacja realizują także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa. Przygotowane materiały w formach: wideo, kwartalników, słuchowisk, kalkulatorów alimentacyjnych czy podatkowych, e-poradników, e-ulotek, biuletynów, newsletterów itp. dotyczą szerokiego zakresu – prawa rodzinnego, spadkowego, konsumenckiego, praw pacjenta, prawa pracy, świadczeń socjalnych, a także wielu innych. Na stronach można także znaleźć wzory dokumentów: umowy, pełnomocnictwa, pozwy, dokumenty dotyczące kontaktu z dzieckiem czy stwierdzenia nabycia spadku itp.

Strona internetowa zawierająca materiały z zakresu edukacji prawnej przygotowane przez Stowarzyszenie Sursum Corda – https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/miasto-myslowice-2023/

Strona internetowa zawierająca materiały z zakresu edukacji prawnej przygotowane przez Fundację TOGATUS PRO BONO – https://fundacja.togatus.pl/miasto-myslowice/

Poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem: https://www.myslowice.pl/dla-mieszkanca/rodzina-zdrowie-pomoc-spoleczna/instytucje-pomocy-spolecznej/

Poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień: https://www.myslowice.pl/dla-mieszkanca/rodzina-zdrowie-pomoc-spoleczna/przeciwdzialanie-uzaleznieniom/

Dla bezrobotnych: https://myslowice.praca.gov.pl/

Poradnictwo z zakresu praw konsumentów oraz inne instytucje: https://bip.myslowice.pl/artykul/urzedy-i-instytucje

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy