» Dla mieszkańca » Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Aby skorzystać z nieodpłatnej porady prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy zarejestrować się na poradę prawną pod numerem tel. (32) 317 12 34. w godzinach pracy Urzędu tj. pon. 7.30-17.00, wt.-czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00 lub zapisać się samodzielnie na pośrednictwem strony internetowej:

Prawnik udziela nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobie na miejscu w punkcie, telefonicznie, mailowo, za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość lub w razie braku możliwości dotarcia do punktu ze względu na stan zdrowia interesanta poza lokalem punktu.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO) 2023 r. na terenie Mysłowic:

SIEDZIBA PUNKTU ADRES PUNKTU DNI I GODZINY OTWARCIA DYŻURY SPECJALISTYCZNE OBSADA
Szkoła
Podstawowa nr 13- nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

-mediacja

ul. Ks. Kard. A. Hlonda 14 Od poniedziałku do piątku
w godz.
14.00-18.00
TAK

3 dni w tygodniu

Fundacja
TOGATUS PRO BONO 
Mysłowicki Ośrodek Kultury

-nieodpłatna pomoc prawna

– mediacja

ul. Grunwaldzka 7 Od poniedziałku do piątku
w godz.
08.00-12.00
TAK

3 dni w tygodniu

Stowarzyszenie Sursum Corda
Ośrodek
Rehabilitacyjno-Opiekuńczy- nieodpłatna pomoc prawna

– mediacja

ul. Laryska 7 Od poniedziałku do piątku
w godz.
14.00-18.00
NIE Adwokaci / Radcy prawni

 

Dyżury specjalistyczne w punkcie NPP – MOK ul. Grunwaldzka 7

DZIEŃ TYGODNIA GODZINY OTWARCIA SPECJALIZACJA
PONIEDZIAŁEK 08.00-12.00 PRAWO CYWILNE (rodzinne)

PRAWO PODATKOWE

WTOREK 08.00-12.00 PRAWO KARNE
ŚRODA 08.00-12.00 PRAWO SPADKOWE, PRAWO ZOBOWIĄZAŃ

 

Dyżury specjalistyczne w punkcie NPO – SP 13 ul. KS. Kard. A. Hlonda 14

DZIEŃ TYGODNIA GODZINY OTWARCIA SPECJALIZACJA
PONIEDZIAŁEK 14.00-18.00 PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE
ŚRODA 14.00-18.00 PRAWO KONSUMENCKIE I UPADŁOŚCIOWE
PIĄTEK 14.00-18.00 PORADNICTWO Z ZAKRESU SPRAW MIESZKANIOWYCH

Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/nieodplatna-pomoc-i-porady/.

EDUKACJA PRAWNA

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez MIASTO MYSŁOWICE, w ramach którego prowadzi na terenie miasta punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym można również skorzystać z nieodpłatnej mediacji.

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi – przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – Stowarzyszenie realizuje także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

W ramach działań z zakresu edukacji prawnej Stowarzyszenie przygotowało następujące materiały:

– E-BIULETYN z zakresu prawa pracy nt. „Uprawnień osób samozatrudnionych”

– EDUKACYJNE ANIMACJE PRAWNE W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW OBYWATELI
(w wersji dostosowanej dla osób z wadą słuchu), z następujących tematów: „Mediacja”, „Profil zaufany”, „500+” i „Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków”.

– „Mediacja” → https://youtu.be/d_c81oaRB0U

– „Profil zaufany” → https://youtu.be/tbxxD6Ac5TM

– „500+” → https://youtu.be/vl-vnuH-Pw0

– „Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków” → https://youtu.be/xVcR1m2bDFo

Materiały edukacyjne w formie pliku pdf zamieszczone są poniżej.

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy