» Dla mieszkańca » Dla seniora » Mysłowicka Rada Seniorów

Mysłowicka Rada Seniorów

Mysłowicka Rada Seniorów liczy 23 członków, a jej kadencja trwa cztery lata, licząc od dnia wyborów.

Nabór  kandydatów  do  Rady  rozpoczyna  się  od  dnia  ogłoszenia  Prezydenta  Miasta  o  naborze  kandydatów  poprzez  podanie  go  do  publicznej  wiadomości  na  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w  Mysłowicach przy ul. Powstańców 1, w prasie lokalnej oraz na  stronie  internetowej  Miasta Mysłowice www.myslowice.pl.

Kandydatem do rady może być każdy pełnoletni mysłowiczanin, który wypełnił i złożył w Urzędzie Miasta Mysłowice odpowiedni formularz zgłoszeniowy w terminie naboru kandydatów. Ostateczny skład Rady tworzą ci kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę głosów.

Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu diet lub wynagrodzenia.

Komunikaty Urzędu Miasta

Piątek

24.09.2021

Jakość powietrza

WCZK 2021.09.24

Czwartek

23.09.2021

Jakość powietrza

WCZK 2021.09.23

Środa

22.09.2021

Jakość powietrza

WCZK 2021.09.22

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy