fbpx
» Dla mieszkańca » Dla seniora » Mysłowicka Rada Seniorów

Mysłowicka Rada Seniorów

Mysłowicka Rada Seniorów liczy 23 członków, a jej kadencja trwa cztery lata, licząc od dnia wyborów.

Nabór  kandydatów  do  Rady  rozpoczyna  się  od  dnia  ogłoszenia  Prezydenta  Miasta  o  naborze  kandydatów  poprzez  podanie  go  do  publicznej  wiadomości  na  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w  Mysłowicach przy ul. Powstańców 1, w prasie lokalnej oraz na  stronie  internetowej  Miasta Mysłowice www.myslowice.pl.

Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu diet lub wynagrodzenia.

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy