fbpx
» Dla mieszkańca » Dla osób z niepełnosprawnościami » Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych została powołana Zarządzeniem nr 751/2023 r. z dnia 29 grudnia 2023 r. Jest organem opiniodawczo-doradczym, tworzą ją przedstawiciele działających na terenie powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego.
Podstawa prawna
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie art. 44b i art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 44 ) oraz §9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 62, poz. 560)
W skład powołanej przez Prezydenta Miasta Mysłowice na kadencję 2023-2027 Rady wchodzą:
1. Danuta Żółna – Przedstawiciel Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach
2. Agnieszka Sawicka – Pełnomocnik ds. osób Niepełnosprawnych
3. Marzena Kordys – Przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Seniorom ,,Radość”w Mysłowicach
4. Anna Rupa – Przedstawiciel Caritas Archidiecezji Katowickiej w Lędzinach
5. Helena Zięba – Przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych Oddział Śląski Koło w Mysłowicach

Zakres działalności

Do zakresu Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych należy m.in.:

  1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

  1. integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

  2. realizacji praw osób niepełnosprawnych;

  1. Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

  2. Ocena realizacji programów;

  3. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Osoba do kontaktu

Agnieszka Sawicka
Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnościami
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
tel.: 32 317 13 13
e-mail: a.sawicka@um.myslowice.pl

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy