fbpx
» Dla mieszkańca » Władze Miasta » Skarbnik Miasta

Skarbnik Miasta

Lidia Łazarczyk
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
pok.: 207
tel.: (+48) 32 317 13 14
fax: (+48) 32 222 25 65

Skarbnik Miasta podlega pod względem formalno – prawnym Prezydentowi Miasta.

Zakres działań:

Do zadań Skarbnika Miasta – głównego księgowego budżetu, należy:

  1. realizacja Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
  2. realizacja Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  3. nadzór nad realizacją Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz opłacie skarbowej;
  4. nadzór nad prawidłowym wykonywaniem budżetu Miasta;
  5. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej przez komórki organizacyjne Urzędu; jednostki organizacyjne gminy i powiatu oraz powiatowe inspekcje, służby i straże;
  6. składanie Prezydentowi okresowych sprawozdań z zakresu gospodarki finansowej Miasta;
  7. uczestnictwo w pracach i posiedzeniach Komisji Rady Miasta;
  8. bezpośredni nadzór nad podporządkowanymi komórkami organizacyjnymi zgodnie ze schematem organizacyjnym Urzędu;
  9. wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta w sprawach finansowych Miasta.

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy