fbpx
» Po godzinach » Informacje o mieście » Miasta Partnerskie

Miasta Partnerskie

Enzkreis Frydek Mistek

 

Miasto Mysłowice w 1996 roku podpisało umowę partnerską z powiatem Enz w Niemczech, w 1998 roku z dzielnicą Moskwy Sokola Góra oraz z czeskim miastem Frydek – Mistek w 2004 roku. Współpraca zagraniczna Mysłowic z miastami partnerskimi jest ważna dla miasta, ponieważ posiada wiele wymiarów, można mówić między innymi o wymiarze społecznym, kulturalnym i gospodarczym.

Wymiar społeczny ma charakter poznawczy, jest to wymiana młodzieży podczas wakacyjnych obozów m.in. coroczny Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy, Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy Drużyn Pożarniczych, a także nauka języka obcego na intensywnych kursach językowych.

Kolejny wymiar to wymiar kulturalny osadzony na wymianie twórców kultury, przekazywaniu historii oraz tradycji poszczególnych miast.

Wymiar gospodarczy to z kolei możliwość wymiany myśli technicznej, rozwiązań w sferze sektora publicznego, wymiany handlowej pomiędzy światem biznesu, a w szczególności pomiędzy małymi i średnimi firmami.

Kontakty z zagranicznymi partnerami stwarzają możliwość rozwoju Mysłowic w nowych wymiarach. Im szersze kontakty, tym więcej okien na świat, dzięki którym wiele się można nauczyć.

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy