» Po godzinach » Informacje o mieście » Miasta Partnerskie

Miasta Partnerskie

Enzkreis Frydek Mistek

 

Miasto Mysłowice w 1996 roku podpisało umowę partnerską z powiatem Enz w Niemczech, w 1998 roku z dzielnicą Moskwy Sokola Góra oraz z czeskim miastem Frydek – Mistek w 2004 roku. Współpraca zagraniczna Mysłowic z miastami partnerskimi jest ważna dla miasta, ponieważ posiada wiele wymiarów, można mówić między innymi o wymiarze społecznym, kulturalnym i gospodarczym.

Wymiar społeczny ma charakter poznawczy, jest to wymiana młodzieży podczas wakacyjnych obozów m.in. coroczny Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy, Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy Drużyn Pożarniczych, a także nauka języka obcego na intensywnych kursach językowych.

Kolejny wymiar to wymiar kulturalny osadzony na wymianie twórców kultury, przekazywaniu historii oraz tradycji poszczególnych miast.

Wymiar gospodarczy to z kolei możliwość wymiany myśli technicznej, rozwiązań w sferze sektora publicznego, wymiany handlowej pomiędzy światem biznesu, a w szczególności pomiędzy małymi i średnimi firmami.

Kontakty z zagranicznymi partnerami stwarzają możliwość rozwoju Mysłowic w nowych wymiarach. Im szersze kontakty, tym więcej okien na świat, dzięki którym wiele się można nauczyć.

Komunikaty Urzędu Miasta

Środa

05.10.2022

Jakość powietrza

WCZK 2022.10.05

Wtorek

04.10.2022

Jakość powietrza

WCZK 2022.10.04

Poniedziałek

03.10.2022

Jakość powietrza

WCZK 2022.10.03(2)

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy