fbpx
» Aktualności » Informacja o konsultacjach społecznych – GEOANKIETA
3 października 2019 | Inwestycje, Samorząd

Informacja o konsultacjach społecznych – GEOANKIETA

Na podstawie: § 4 ust. 1 uchwały Rady Miasta Mysłowice nr LVI/1065/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice oraz zarządzenia nr 388/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 5 września 2019 r.

Prezydent Miasta Mysłowice

przedstawia do konsultacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zaprasza do punktu konsultacyjnego, gdzie można będzie uzyskać informacje dotyczące przystąpienia do zmiany Studium. Punkt znajduje się w Urzędzie Miasta Mysłowice w Wydziale Architektury, Budownictwa i Planowania w Zespole Planowania i Strategii pod adresem: Plac Wolności 5, pokój nr 107 w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu.

Spotkania umożliwiające wyrażenie opinii oraz składanie propozycji i opinii dotyczących zmian w Studium rozpoczynać się będą o godzinie 17:00 w dniach:

  • 07.10. Szkoła Podstawowa nr 16 im. J. Chromika, ul. J. Chromika 3,
  • 21.10. CKZIU ul. Pocztowa 20,
  • 23.10. Mysłowicki Ośrodek Kultury, ul. Laryska 5.

Każdy zainteresowany mieszkaniec może składać wnioski dotyczące zmiany studium na formularzu udostępnionym przez Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Urzędu Miasta Miasta Mysłowice (link: http://www.bip.myslowice.pl/page/7747). Wnioski należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2019 r.

Po więcej informacji zapraszamy www.planowanie.myslowice.pl na stronę internetową

Wyniki konsultacji podane będą do wiadomości publicznej w formie raportu z konsultacji na stronie internetowej poświęconej konsultacjom społecznym w mieście, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz komórce organizacyjnej przeprowadzającej konsultacje.

Prezydent Miasta Mysłowice, jako Administrator Danych Osobowych pozyskanych w ramach składanych wniosków, wypełniając art.12 RODO wskazuje, że wszelkie informacje o których mowa w art.13 RODO zawarte są w formularzu wniosku oraz na stronie www.bip.myslowice.pl.

Geoankieta

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy