» Pomoc dla Ukrainy » Допомога громадянам України

Допомога громадянам України

Відповідно до закону про допомогу громадянам України

у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави

у середу, 16 березня

розпочнеться реєстрація громадян України

і надавання їм номеру PESEL

В законі йдеться про громадян України, або громадян котрі не мають українського громадянства натомість являються дружиною/чоловіком громадянина України, якщо він прибув на територію Польської Республіки після 24 лютого 2022 року безпосередньо з території України у зв’язку з військовими діями, що проводяться на території цієї держави.

Для отримання номера PESEL потрібно:

 1. особисто прийти в будь-яку адміністрацію міста на території Республіки Польща особам старшим 12 років

  (якщо відсутній будь-який документ, що посвідчує особу дитини, обовязкова персональна явка в адміністрації міста також неповнолітньої дитини до 12 років)

 2. подати заявку на надання номера PESEL

 3. надати посвідчення особи (наприклад: паспорта, карти поляка, свідоцтва про народження)

 4. при відсутності будь-якого документа, що посвідчує особу – потрібно заповнити заяву в повній свідомості кримінальної відповідальності за подачу неправдивої інформації

 5. прикріпити фотографію (біометрична має бути не старіше 6 місяців )

 6. здати відбитки пальців (за винятком дітей до 12 років).

Бюро обслуговування клієнта в адміністрації міста Мисловіце має підготовлений спеціальний пункт для обслуговування громадян України, котрі в результаті військових дій були змушені покинути свою країну. Вони зможуть розраховувати на допомогу перекладача, нп.: при заповненні заяви.

Крім того, для полегшення доступу до державних послуг через Інтернет разом з присвоєнням номера PESEL громадяни України отримають можливість створити “довірений профіль” ( на прикладі української системи Дія).

Відповідно до закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави. Заява повинна бути подана не пізніше 60 днів з дня в’їзду на територію Польської Республіки.

Якщо громадянин України, зазначений у art. 1 ust. 1, легально в’їхав на територію Польської Республіки в період з 24 лютого 2022 р. до дня, зазначеного в законі, виданому відповідно до ust. 4 і підтверджує

намір залишитися на території Польської Республіки, його перебування на цій території вважається законним протягом 18 місяців, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Для того, щоб зробити безкоштовну фотографію, ви можете піти в наступні фотостудії:

1. Фотостудія Ptasińska вул. Bytomska 3, Мисловіце

2.Фотостудія Trocha вул. Wojska Polskiego 15, Мисловіце

3. Фотостудія  Ptasiński вул. Generała Jerzego Ziętka 63A, Мисловіце

4. Фотостудія Urszula Rozga вул. Grunwaldzka 22, Мисловіце

Важлива контактна інформація:

 • телефон обслуговуєтся українською мовою: 733 011 000,
 • цілодобовий контакт – Центр управління в надзвичайних ситуаціях : 32/316 00 40, 32/316 00 41,
 • пошта: ukraina@myslowice.pl

Інформація про житловий Банк – житло для громадян України: Joanna Królczyk, тел. 32 317 11 11, Tadeusz Witański, тел. 32 317 12 06.

Інформація про волонтерство: Daria Morawska, тел. 32 317 11 77.

Інформація про медичну допомогу: Barbara Mucha, тел. 32 317 11 07.

Інформація про зайнятість і працевлаштування: Bożena Bartnicka, тел. 32 223 27 21.

Інформація про соціальну допомогу: Izabela Nowak, тел. 32 222 28 12.

Інформація про освіту та заходи для дітей і підлітків: Monika Adamek-Tuszyńska, tel.: 32 222 25 45.

Безкоштовна гінекологічна допомога – консультація та огляд жінок з України за телефоном: 32 22 66 250 з понеділка по четвер з 15.00 до 19.00.

Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають від збройного конфлікту в Україні

Особам, які втікають з України від збройного конфлікту, не треба реєструватися у пунктах прийому біженців – рецепційних центрах, а також думати про те, як полагодити формальності. Усім особам, які – втікаючи з України – шукають прихистку в Польщі – не треба побоюватися, якщо йдеться про їх легальне перебування на території РП. Найближчими днями не треба також подавати жодних клопотань до: Управління у справах іноземців / Воєводських управлінь/ Прикордонної служби у пунктах перетину кордону. Те ж стосується громадян України, які проживають у Польщі деякий час, але їхні документи, на підставі яких дозволено проживання, вже недійсні.

Усі особи, які втікають з України від збройного конфлікту і не мають гарантованого місця перебування (місця на ночівлю) у Польщі, можуть звернутися до рецепційного центру. Там вони одержать: інформацію щодо перебування у Польщі; їжу; основну медичну допомогу; місце для відпочинку. Потім їм буде повідомлено про те, де їх тимчасово поселять. Усі біженці з України мають доступ до безкоштовної медичної допомоги та польських лікарів.

Громадянам України, які зараз перебувають в Польщі, не треба покидати нашу країну. Йдеться про тих, чиї документи, що дають право на перебування і проживання, вже недійсні. Ці громадяни України також не повинні побоюватися, що їхнє перебування та проживання у Польщі вважатиметься нелегальним.

З актуальними інформаціями для громадян України можна ознайомитися на сайті: ua.gov.pl.

Безкоштовна медична допомога для біженців з України. Всі громадяни, які втекли від війни з території України, можуть безкоштовно користуватися з медичних послуг на території Польщі. Це стосується осіб, які мають відповідний документ, виданий Прикордонною Службою або мають печатку в закордонному паспорті, яка надається при перетині кордону з датою від 24.02.2022. Детальніше тут: www.nfz.gov.pl.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

w środę 16 marca

ruszy rejestracja obywateli Ukrainy

i nadawanie im numerów PESEL.

Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelu Ukrainy rozumie się przez to także nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy,
o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutego 2022 r. bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

W celu otrzymania numeru PESEL konieczne będzie:

 1. osobiste stwiennictwo w dowolnym organie gminy na terytorium RP w przypadku osób powyżej 12 roku życia

  (w przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu tożsamości dziecka stawiennictwo osobiste również dotyczy osób małoletnich do 12 roku życia)

 2. złożenie wniosku o nadanie nr PESEL

 3. przedłożenie dokumentu tożsamości (np. paszportu, Karty Polaka, dowodu osobistego, aktu urodzenia)

 4. w przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu tożsamości – wypełnienie oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

 5. dołączenie aktualnej fotografii (biometrycznej, nie starszej niż 6 miesięcy)

 6. złożenie odcisków palców (z wyjątkiem dzieci do lat 12).

  W Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Mysłowice zostało przygotowane specjalne stanowisko do obsługi obywateli Ukrainy, którzy
  w wyniku działań wojennych zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju. Będą oni mogli liczyć na pomoc tłumacza np. przy wypełnianiu wspomnianego wiosku.

Dodatkowo w celu ułatwienia dostępu do usług publicznych przez internet wraz z nadaniem numeru PESEL obywatele Ukrainy będą mieli możliwość uzyskania profilu zaufanego.

Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wniosek o którym mowa, powinien być złożony nie później niż 60 dni od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli obywatel Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1, wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 i deklaruje
zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r.

W celu zrobienia bezpłatnej fotografii można udać się do poniższych zakładów fotograficznych:

 1. Foto Ptasińska ul. Bytomska 3, Mysłowice

 2. Foto Studio Trocha ul. Wojska Polskiego 15, Mysłowice

 3. Foto Studio Ptasiński ul. Generała Jerzego Ziętka 63A, Mysłowice

Najważniejsze informacje kontaktowe:

 • telefon obsługiwany w języku ukraińskim: 733 011 000,
 • kontakt całodobowy CZK: 32/316 00 40, 32/316 00 41,
 • mail: ukraina@myslowice.pl

Informacje dotyczące banku mieszkaniowego: Joanna Królczyk, tel. 32 317 11 11, Tadeusz Witański, tel. 32 317 12 06.

Informacje dotyczące wolontariatu: Daria Morawska, tel. 32 317 11 77.

Informacja dotycząca pomocy zdrowotnej: Barbara Mucha, tel. 32 317 11 07.

Informacja dotycząca zatrudnienia: Bożena Bartnicka, tel. 32 223 27 21.

Informacja dotycząca opieki socjalnej: Izabela Nowak, tel. 32 222 28 12.

Nieodpłatna pomoc ginekologiczna – konsultacja i badania kobiet z Ukrainy pod numerem telefonu: 32 22 66 250 od poniedziałku do czwartku w godzinach 15.00-19.00.

Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy

Osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym nie muszą rejestrować się w punktach recepcyjnych ani martwić się o formalności. Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy, szukające schronienia w Polsce, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu. W najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców/urzędach wojewódzkich/placówkach Straży Granicznej. To samo dotyczy obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe utraciły ważność.

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, które nie mają zapewnionego miejsca pobytu (noclegu) w Polsce, mogą udać się do punktu recepcyjnego. Otrzymają tam informacje na temat pobytu w Polsce, posiłek, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek oraz zostanie im wskazane tymczasowe zakwaterowanie. Wszyscy mają dostęp do bezpłatnej opieki medycznej i polskiej służby zdrowia.

Obywatele Ukrainy przebywający w Polsce nie muszą wyjeżdżać z kraju w przypadku utraty ważności dokumentów pobytowych. Oni także nie muszą obawiać się o legalność swojego dalszego pobytu.

Bezpłatna opieka medyczna dla uchodźców z Ukrainy! Wszystkie osoby, które uciekły przed wojną z terenu Ukrainy i posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub też w dokumencie podróży mają odcisk stempla Straży Granicznej RP z datą od 24.02.2022, mogą bezpłatnie korzystać z polskiej opieki medycznej i służby zdrowia. Szczegóły tutaj: www.nfz.gov.pl.

Informacja dotycząca zbiórki darów w Mysłowicach – https://bit.ly/3vwXg3o

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy