» Dla mieszkańca » Gospodarka odpadami » Osiągnięte poziomy recyklingu

Osiągnięte poziomy recyklingu

 

Informacja o osiągniętych przez Gminę Mysłowice poziomach
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (%)
Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
10 12 14 16 18 20 30 40 50
Poziom osiągnięty przez Miasto Mysłowice 8,6 16,36 15,67 23,23 25,46 29 30 20 31
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami (%)
Inne niż niebezpieczne odpady budowlane
I rozbiórkowe
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
30 36 38 40 42 45 50 60 70
Poziom osiągnięty przez Miasto Mysłowice 100 100 66,33 99,6 100,41 100 100 100 90
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania , które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020- do dnia 16 lipca
75 50 50 50 45 45 40 40 35
Poziom osiągnięty przez Miasto Mysłowice 52,4 8,85 0 0 0 9 0,73 11 7

 

Informacja o osiągniętych przez Gminę Mysłowice poziomach
2021 rok
Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (%) co najmniej 20% wagowo
Poziom osiągnięty przez Gminę Miasto Mysłowice 16,15
Poziom składowania odpadów komunalnych Nie więcej niż 30% wagowo – za każdy rok w latach 2025-2029
Poziom osiągnięty przez Gminę Miasto Mysłowice 18,43
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do dnia 16 lipca 2020 r.- do nie więcej niż 35% wagowo
Poziom osiągnięty przez Gminę Miasto Mysłowice 15,56

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy