fbpx
» Aktualności » Zmiana organizacji ruchu – ul. Wiosny Ludów, ul. Dzierżonia, ul. Kryształowa
5 czerwca 2024

Zmiana organizacji ruchu – ul. Wiosny Ludów, ul. Dzierżonia, ul. Kryształowa

W związku z rozpoczęciem przebudowy ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Dzierżonia oraz ulicy Dzierżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich informujemy, że w dniu 7 czerwca 2024 r. (piątek) wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu w ciągu wyżej wymienionych ulic.

Wprowadzone oznakowanie drogowe wraz z objazdami na czas prowadzenia robót zostały wskazane w załącznikach mapowych o numerach od 2 do 7.

Jednocześnie zmianie ulegnie rozmieszczenie przystanków oraz przebieg linii autobusowych w ciągu ul. Dzierżonia, ul. Kryształowej i ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach, zgodnie z informacją, udzieloną przez Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach – załącznik nr 8.

Z uwagi na powyższe Urząd Miasta Mysłowice zwraca się z uprzejmą prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności w ruchu pieszym i drogowym na czas prowadzonych robót.

Komunikaty Urzędu Miasta

Środa

19.06.2024

WCZK 2024.06.19

Wtorek

18.06.2024

Jakość powietrza

WCZK 2024.06.18

Poniedziałek

17.06.2024

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 63

SLW_2470_UP_20240617105034612

Piątek

07.06.2024

Informacja o przedstawieniu do konsultacji projektu uchwały w sprawie stwierdzenia utraty mocy obowiązującej Uchwały LVI/1058/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Mysłowice z późn. zm.

ogłoszenie o konsultacjach

Projekt Uchwały

Zarządzenie o konsultacjach społecznych dot. dotacji

Piątek

07.06.2024

Informacja o przedstawieniu do konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LV/857/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Miasto Mysłowice albo u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Miasto Mysłowice

ogłoszenie o konsultacjach dot. uchwały żłobek

Projekt Uchwały

Zarządzenie o konsultacjach społecznych dot. żłobka

Piątek

07.06.2024

Informacja o przedstawieniu do konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania takich usług.

informacja o konsultacjach – suo

projekt uchwały 13

Poniedziałek

13.05.2024

Ogłoszenie o organizowaniu pisemnego przetargu ograniczonego na najem powierzchni użytkowej Biura Obsługi Mieszkańców w budynku biurowym stanowiącym własność Gminy Mysłowice, położonym w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1, z przeznaczeniem pod świadczenie usług w zakresie ubezpieczeń osobowych i majątkowych wraz z prowadzeniem odpłatnego punktu usług kserograficznych dla klientów Urzędu Miasta Mysłowice.

OGŁOSZENIE O ORGANIZOWANIU PISEMNEGO PRZETARGU OGRANICZONEGO_2024

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy