fbpx
» Aktualności » Informacja ze sztabu kryzysowego
11 marca 2020 | Samorząd

Informacja ze sztabu kryzysowego

 • 11 marca, godz. 8.30 – na sali posiedzeń Rady Miasta odbyło się spotkanie władz miasta z kierownikami jednostek podległych, służbami mundurowymi oraz przedstawicielem duchowieństwa. Tematem przewodnim było omówienie wszystkich zadań prewencyjnych związanych z zagrożeniem rozprzestrzeniającego się koronawirusa. Informacje o działaniach jakie stoją przed nami przedstawili prezydenci Dariusz Wójtowicz i Wojciech Chmiel, dyrektor Szpitala nr 2 Grzegorz Nowak i dyrektor Kancelarii Prezydenta Michał Woźniczko. Na chwile obecną w Mysłowicach nie ma potwierdzonego przypadku koronawirusa. Dzisiaj zapadną decyzje związane z ewentualnym ograniczeniem działalności jednostek kultury, sportu, opieki społecznej i opiekuńczej. Wszystkie informacje o działaniach prewencyjnych w Mysłowicach będą przekazywane na bieżąco na stronach Urzędu Miasta Mysłowice i Telewizji Mysłowice ITVM.
 • 11 marca, godz. 10.00 – Zapadła decyzja o zawieszeniu działalności jednostek kultury i sportu w Mysłowicach. Mysłowicki Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Muzeum Miasta Mysłowice, Centralne Muzeum Pożarnictwa, Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach, Miejska Biblioteka Publiczna w Mysłowicach nie będą funkcjonowały od 12 marca br. do odwołania.
 • 11 marca, godz. 10.30 – Do posiedzenia sztabu dołączyła zastępca dyrektora Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach – Ewa Dereczenik.
 • 11 marca, godz. 11.00 – Zgodnie z decyzją Premiera RP Mateusza Morawieckiego od jutra tj. 12 do 25 marca br. zajęcia edukacyjne w szkołach, przedszkolach oraz placówkach oświatowych na terenie Mysłowic zostają odwołane.
 • 11 marca, godz. 13.00 – Urząd Miasta Mysłowice wprowadza zaostrzone procedury związane z funkcjonowaniem urzędu.
 • 11 marca, godz. 13.45 – Informujemy, że kontakt z Miejskim Rzecznikiem Praw Konsumenta będzie możliwy jedynie drogą telefoniczną lub mailową.
 • 11 marca, godz. 14.00 – Dyrekcja szpitala SPZOZ Szpital nr 2 im. dr. T. Boczonia w Mysłowicach podjęła prewencyjne działanie i wprowadza od dnia 12.03.2020 r. całkowity zakaz odwiedzin pacjentów.
 • 12 marca, godz. 10.00 – W związku z podjętymi działaniami mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa prosimy, aby w Urzędzie Stanu Cywilnego załatwiać wyłącznie sprawy najpilniejsze. W każdym przypadku prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: 32 225 10 59, 32 225 10 85. Zachęcamy, aby wnioski o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego składane były drogą elektroniczną. Rejestracji aktu urodzenia można dokonać m.in.za pośrednictwem Profilu Zaufanego, osobiście w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie. W każdym przypadku w terminie do 21 dni od dnia urodzenia dziecka. Zapewnienia o braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego/oświadczenia o uznaniu ojcostwa będą przyjmowane po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
 • 12 marca, godz. 12.00 – K O M U N I K A T dot. Wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice VII kadencji. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 uprzejmie informujemy, że podjęto decyzję o odwołaniu i przeniesieniu na inny termin, zaplanowanych na dzień 23 marca 2020 r. wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice VII kadencji. Wszystkie kandydatury złożone przez uczniów na podstawie ogłoszonego w dniach 20 lutego do 6 marca br. naboru do Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice zachowują ważność. O nowym terminie wyborów poinformujemy w odrębnym komunikacie.
 • 12 marca, godz. 13.00 – Informujemy, że punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”, który funkcjonował w Urzędzie Miasta Mysłowice będzie nieczynny do odwołania.
 • 12 marca, godz. 14.30 – Informujemy, że od 16 marca br. Szpital nr 2 w Mysłowicach wstrzymuje planowe hospitalizacje i porady. Ma to związek z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz troską o bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego. Decyzja podjęta została przez dyrekcję tutejszego szpitala w porozumieniu z kierownikami komórek medycznych oraz rezydentem miasta Mysłowice. Równocześnie informujemy, że przyjmowani będą pacjenci do hospitalizacji w trybie ostro dyżurowym, pacjenci z zagrożeniem życia i zdrowia (bezwzględnie wymagający hospitalizacji i porad) oraz pacjenci w ramach pakietu onkologicznego. Ponadto wstrzymana zostaje działalność wszystkich poradni specjalistycznych w trybie wizyt planowych, a zabezpieczone są jedynie porady nagłe wymagające bezwzględnej interwencji medycznej. Zgodnie z komunikatem NFZ z 11.03.2020 r. realizowane będą specjalistyczne porady z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.
 • 12 marca, godz. 15.00 – Od dziś do odwołania porady prawne nie są już udzielane w dotychczasowych lokalizacjach z uwagi na konieczność zamknięcia budynków oraz minimalnego ograniczenia wizyt mieszkańców. Mając na uwadze jak najmniejsze zakłócanie dotychczasowego trybu pracy punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego, przy jednoczesnym uwzględnieniu istniejącego ryzyka epidemiologicznego, Urząd Miasta Mysłowice z dniem 12 marca br. uruchamia telefoniczne i mailowe udzielanie porad prawnych oraz porad obywatelskich.Celem skorzystania z pomocy prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Miasta Mysłowice w godzinach pracy urzędu – Kancelaria Prezydenta Miasta – tel. 32 31 71 234, 32 31 71 185.
 • 12 marca, godz. 15.30 – W związku z podjętymi działaniami mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa Urząd Miasta Mysłowice informuje, że od piątku 13 marca br. do odwołania będą nieczynne wszystkie kasy Urzędu. Prosimy o dokonywanie opłat na numer konta bankowego wskazanego w decyzji podatkowej lub na odpowiedni rachunek bankowy Urzędu Miasta Mysłowice. Informacja o numerach rachunków • Konto dotyczące dochodów: 02 1050 1214 1000 0023 5651 8072 ING BANK ŚLĄSKI • Konto dotyczące podatków i opłat lokalnych (w tym opłaty skarbowej): 57 1050 1214 1000 0023 5654 7055 ING BANK ŚLĄSKI • Konto dotyczące opłaty za użytkowanie wieczyste (teren Skarbu Państwa): 22 1050 1214 1000 0023 5654 7006 ING BANK ŚLĄSKI • Konto dotyczące egzekucji: 20 1050 1214 1000 0023 5698 9265 ING BANK ŚLĄSKI • Konto dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 18 1050 1214 1000 0023 9868 2035 ING BANK ŚLĄSKI.
 • 13 marca, godz. 11.30 – W trosce o bezpieczeństwo sanitarne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz jednostkach systemu pomocy społecznej od 12 marca br. do odwołania z powodu pojawienia się w naszym kraju przypadków zachorowań na koronawirusa podjęto dodatkowe działania, służące zapobieganiu ewentualnemu rozprzestrzenianiu się wirusa. W budynku MOPS przy ul. Gwarków 24 (parter) do obsługi kasowej i informacji jednocześnie może przebywać 5 osób. W budynku przy u. Powstańców 9 (Dział Świadczeń Rodzinnych) klienci obsługiwani są wyłączni w punkcie obsługi Klienta – parter. Wszystkie inne pomieszczenia nie są dostępne dla interesantów. Ogranicza się przeprowadzania wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania klienta, wskazany jest kontakt telefoniczny bądź mailowy z pracownikiem MOPS. Informujemy również, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo seniorów podjęto kroki prewencyjne wynikające z aktualnej sytuacji epidemiologicznej. W związku z powyższym Dzienny Dom „Senior”+ mieszczący się przy ul.Świerczyny 1 od 16 marca br. będzie nieczynny do odwołania. Od 12 marca br. zostają zawieszone do odwołania: komisje w Miejskim Zespole Orzekania o Niepełnosprawności, spotkania grup wsparcia, spotkania Szkoły Życia Rodzinnego. Nie odbędzie się „Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie” zaplanowany na kwiecień- czerwiec 2020 r. Kasa MOPS otwarta jest do 16 marca br. Od 17 marca br. wszystkie nieodebrane świadczenia zostaną wysłane przekazem pocztowym. Zespoły ds. oceny sytuacji dziecka odbywają się bez osób z zewnątrz. Ponadto informujemy, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej uruchomił dodatkową formę wsparcia psychologicznego dla osób objętych kwarantanną i zgłaszających taką potrzebę, poprzez komunikator Skype. Pomoc specjalistyczna będzie udzielana również poprzez kontakt telefoniczny pod nr tel. 32 222 24 21 w godzinach pracy ośrodka. W miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw w formie elektronicznej – sekretariat@mops-myslowice.pl lub telefonicznie, a także o ograniczenie osobistych wizyt w MOPS i jednostkach pomocy społecznej. Przypominamy też, by oczekując na spotkanie z urzędnikiem, ze względu na własne bezpieczeństwo, zachować odpowiedni dystans od innych oczekujących.
 • 13 marca, godz. 12.00 – Od dziś do odwołania Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach zawiesza osobiste przyjmowanie mieszkańców (osób bezrobotnych, pracodawców) oraz nabór i realizację wniosków. Wszyscy zainteresowani zobowiązani są do kontaktu telefonicznego lub mailowego z pracownikami urzędu.
 • 13 marca, godz. 12.00 – Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach informuje, że od 12 marca br. Punkt Obsługi Mieszkańca znajdujący się w Urzędzie Miasta przy ul. Powstańców 1 zostaje zamknięty do odwołania. Uprzejmie prosimy, aby wszelkie sprawy które nie wymagają bezpośredniego kontaktu osobistego załatwiać e-mailem – mzgk@mzgk.myslowice.pl lub telefonicznie – 32 317-43-00, 32 317-43-18.
 • 13 marca, godz. 12.00 – MPWIK informujemy, że do odwołania: zostaje zamknięte Biuro Obsługi Klienta oraz kasa w siedzibie spółki, a także zostają zaniechane bezpośrednie odczyty wodomierzy. W związku z powyższym odczyty zostaną uśrednione na podstawie poprzedniego okresu rozliczeniowego. Jednocześnie możliwe jest przekazanie rzeczywistych odczytów pod numerem telefonu – 32 223 59 39. MPWiK pozostaje z klientami w kontakcie telefonicznym – 32 223 59 39, mailowym – mpwik@mpwikmyslowice.pl oraz listownym – pod adresem 41-400 Mysłowice, ul. Fabryczna 10.
 • 13 marca, godz. 12.00 – W związku z zaistniałą sytuacją w całym kraju, prezes zarządu podjął decyzję o zamknięciu PSZOKów oraz Biura Obsługi Klienta dla interesantów. Prosimy, aby wszelkie kontakty odbywały się za pomocą drogi mailowej lub telefonicznej. Obiekty są nieczynne do odwołania.
 • 13 marca, godz. 12.25 – W związku z podjętymi działaniami mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, że od 16 marca br. do odwołania, Urząd Stanu Cywilnego w Mysłowicach zostaje zamknięty dla mieszkańców. Obsługiwana będzie jedynie rejestracja zgonów oraz urodzeń. Każdorazowo należy umawiać wizytę telefonicznie pod numerami telefonów – 32 225 10 59 lub 32
  225 10 85. Przypominamy, że zarówno zgłoszenie rejestracji dziecka jak i wnioski o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego można składać drogą elektroniczną. Ponadto informujemy, że śluby będą udzielane jedynie w obecności państwa młodych oraz świadków. W miarę możliwości prosimy, aby zaplanowane śluby cywilne przekładać na
  inne terminy, pod numerem telefonu 32 225 10 59, 32 225 10 85.
 • 13 marca, godz. 12.50 – W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, związanym z koronawirusem COVID-19 Rada Miasta Mysłowice rozważa zmiany w funkcjonowaniu swoich statutowych organów. Szczegółowe informacje zostaną przekazane w poniedziałek 16 marca 2020 r. Jednocześnie Rada apeluje o zawieszenie organizacji posiedzeń Rad Dzielnic oraz spotkań członków Rad Dzielnic z mieszkańcami
 • 13 marca, godz. 13.00 – Od poniedziałku tj. 16.03.2020 r. do odwołania wszystkie niepubliczne żłobki i kluby dziecięce na terenie naszego miasta nie przyjmują dzieci.
 • 13 marca, godz. 13.20 – W związku z zagrożeniem koronawirusem została podjęta decyzja o zawieszeniu kwalifikacji wojskowej na terenie całego kraju od 16 marca br. Rozporządzenie zmieniające w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. zostało podpisane przez ministrów i oczekuje na publikację. Zgodnie z ww. rozporządzeniem czas trwania kwalifikacji ustala się na okres od 3 lutego do 13 marca 2020 r., natomiast wezwania wysłane na dzień od 16.03 do 30.04.2020 r. tracą ważność.

   

  ‼ 13 marca, godz. 13.45 – Informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym Urząd Miasta Mysłowice od poniedziałku tj. 16 marca br. będzie nieczynny dla mieszkańców. Powyższe obowiązuje do odwołania. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny – 32 3171100.

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy