fbpx
» Aktualności » BEZPŁATNE szczepienia przeciw wirusowi HPV !!!
7 lutego 2024

BEZPŁATNE szczepienia przeciw wirusowi HPV !!!

Przypominamy o możliwości wykonania bezpłatnych szczepień przeciwko HPV, które od 2023 roku finansowane są przez Ministerstwo Zdrowia.

Szczepienia te skutecznie zapobiegają rakowi szyjki macicy oraz innym nowotworom związanym z wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).

Dla kogo?
Powszechny program bezpłatnych szczepień obejmuje dziewczęta i chłopców w wieku od 11. do 14. roku życia.

Jak się podaje szczepionkę?
Szczepienia są podawane w dwóch dawkach.
Odstęp między dawkami wynosi od 6 do 12 miesięcy.

Jak się zapisać?
* Online: Przez Internetowe Konto Pacjenta.
* Telefonicznie: Infolinia +48 800 100 101 (czynna 7 dni w tygodniu, od godz. 8:00 do 18:00).
* Osobiście: W wybranej przychodni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Gdzie się zaszczepić?
Możesz skorzystać z programu w dowolnej placówce przystępującej do rządowego programu. W Mysłowicach funkcjonują 3 punkty szczepień.

Szczegółowy wykaz placówek znajdziesz na stronie Ministerstwa Zdrowia: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienie-ktore-chroni-przed-rakiem#mapaHPV.

Dodatkowe informacje:
Od 2 września szczepionka 2-walentna Cervarix przeciw HPV jest bezpłatna dla wszystkich dzieci od 9 do 18. roku życia. Dzieci w innym wieku niż objęte programem (czyli w wieku 9–11 lat oraz 14–17) mogą zostać bezpłatnie zaszczepione przeciw HPV, jeśli lekarz wystawi e-receptę na 2-walentny Cervarix. Wówczas rodzic realizuje e-receptę w aptece, umawia dziecko na szczepienie bezpośrednio w przychodni POZ i przynosi szczepionkę.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące samego szczepienia znajdziesz na oficjalnej stronie Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/hpv.

Komunikaty Urzędu Miasta

Poniedziałek

24.06.2024

Jakość powietrza

WCZK 2024.06.24

Poniedziałek

17.06.2024

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 63

SLW_2470_UP_20240617105034612

Piątek

07.06.2024

Informacja o przedstawieniu do konsultacji projektu uchwały w sprawie stwierdzenia utraty mocy obowiązującej Uchwały LVI/1058/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Mysłowice z późn. zm.

ogłoszenie o konsultacjach

Projekt Uchwały

Zarządzenie o konsultacjach społecznych dot. dotacji

Piątek

07.06.2024

Informacja o przedstawieniu do konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LV/857/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Miasto Mysłowice albo u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Miasto Mysłowice

ogłoszenie o konsultacjach dot. uchwały żłobek

Projekt Uchwały

Zarządzenie o konsultacjach społecznych dot. żłobka

Piątek

07.06.2024

Informacja o przedstawieniu do konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania takich usług.

informacja o konsultacjach – suo

projekt uchwały 13

Poniedziałek

13.05.2024

Ogłoszenie o organizowaniu pisemnego przetargu ograniczonego na najem powierzchni użytkowej Biura Obsługi Mieszkańców w budynku biurowym stanowiącym własność Gminy Mysłowice, położonym w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1, z przeznaczeniem pod świadczenie usług w zakresie ubezpieczeń osobowych i majątkowych wraz z prowadzeniem odpłatnego punktu usług kserograficznych dla klientów Urzędu Miasta Mysłowice.

OGŁOSZENIE O ORGANIZOWANIU PISEMNEGO PRZETARGU OGRANICZONEGO_2024

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy