fbpx
» Aktualności » MBO projekty przyjęte pod głosowanie i projekty odrzucone
9 września 2019 | Samorząd

MBO projekty przyjęte pod głosowanie i projekty odrzucone

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 5a ust. 3 – 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 4 załącznika do uchwały Uchwały Nr IX/133/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego.

PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE

informuje o zakończeniu trybu odwoławczego czwartej edycji Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego oraz przekazuje do publicznej wiadomości ostateczną listę projektów przyjętych pod głosowanie i odrzuconych:

 

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy