Przewiązka

ul. Powstańców 23, 41-400 Mysłowice

 • nazwa:
  Budynek Dawnej Agentury Emigracyjnej wraz z przewiązką obecnie budynek mieszkalny wraz z przewiązką
 • data powstania:
  ok. 1900 roku, przewiązka 1907r.
 • styl:
  modernizm
 • opis:
  Mysłowice stały się centrum emigracji w Europie, skąd przesiedleńcy udawali się na kontynent amerykański. Na mocy rozporządzenia Prezydenta Rejencji Opolskiej z dnia 19.12. 1894 roku, w Mysłowicach utworzono wielką agenturę emigracyjną o nazwie ,,Stacja rejestracyjna dla wychodźców z Austrii, Galicji i Węgier. Stacja posiadała zasięg międzynarodowy. Koncesję na jej prowadzenie przyznano spedytorowi kolejowemu i agentowi emigracyjnemu Maxowi Weichmannowi. Początkowo siedziba Stacji Rejestracyjnej mieściła się w budynkach dworcowych. Emigranci po załatwieniu formalności do wyjazdu przebywali w przylegającej do poczekalni salce. Dopiero w 1900 roku przeniesiono siedzibę agentury emigracyjnej do budynku Weichmanna przy ul. Powstańców 23.
 • elementy charakterystyczne:
  elewacja zachodnia, fragment elewacji wschodniej (balkony, detal), przewiązka elewacja wschodnia, przedsionek fragment wystroju, przedsionek detal wystroju, budynki bramne.

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy