» Po godzinach » Informacje o mieście » Mysłowice w liczbach

Mysłowice w liczbach

DANE STATYSTYCZNE ZA 2019 ROK

1. Liczba ludności Mysłowic na koniec 2019 roku 70 681 (pobyt stały i czasowy):

 

Pobyt stały w 2019 roku                                 Pobyt czasowy w 2019 roku

wiek:  kobiety:     mężczyźni:   kobiety:    mężczyźni:
0-14: 5319 5527 179 196
15-29: 5127 5188 193 184
30-44: 8185 8140 264 253
45-59: 7162 6645 105 120
60-74: 6973 5679 50 64
75+:  3206 1883 30 9

 

 

2. Liczba urodzeń – 899 osób

3. Liczba zgonów – 564 osób

4. Najpopularniejsze imiona żeńskie:

 • Julia, Lena, Alicja, Hanna, Maja

5. Najpopularniejsze imiona męskie:

 • Jakub, Franciszek, Filip, Antoni, Jan

6. Imiona niepospolite:

 • żeńskie: Margaryta, Miłosława, Samanta, Bianka, Marita, Dżasmina, Gaja
 • męskie: Konstanty, Jeremi, Leopold, Kornel, Tytus

7. Liczba zawartych związków małżeńskich – 396

8. Śluby konkordatowe – 189

9. Śluby cywilne – 171

10. Liczba rozwodów – 179

11. Liczba wydanych zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą – 16

12. Różnica wieku między małżonkami:

 • mężczyzna starszy od kobiety o 20 lat
 • kobieta starsza od mężczyzny 13 lat

13. Najstarsi małżonkowie zawierający związek małżeński:

 • wiek mężczyzny – 76 lat
 • wiek kobiety – 74 lat

14. Najmłodsi małżonkowie:

 • wiek mężczyzny – 20 lat
 • wiek kobiety – 19 lat

15. Związki małżeńskie międzynarodowe:

 • polsko-ukraińskie
 • polsko-marokańskie
 • polsko-chińskie
 • polsko-niemieckie
 • polsko-nigeryjskie
 • polsko-francuskie
 • polsko-tunezyjskie
 • polsko-jordańskie

16. Związki małżeńskie zawierane poza krajem:

 • Dominikana, Niemcy

17. Pary obchodzące 50-lecie zawarcia związku małżeńskiego – 163 par

18. Pary obchodzące 65-lecie zawarcia związku małżeńskiego – 3 pary

19. Pary obchodzące 70-lecie zawarcia związku małżeńskiego – 1 para

17. Jubilaci obchodzący setną i kolejne rocznice urodzin – 3 osoby

 

——————————————————————————————————————————————————————————————–

 

Więcej informacji można uzyskać w Zespole Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Mysłowice lub zwrócić się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej do Urzędu Miasta Mysłowice.

 

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 32 317 13 06
fax: (+48) 32 222 26 80
e-mail: wsobyw1@myslowice.pl

Komunikaty Urzędu Miasta

Piątek

24.09.2021

Jakość powietrza

WCZK 2021.09.24

Czwartek

23.09.2021

Jakość powietrza

WCZK 2021.09.23

Środa

22.09.2021

Jakość powietrza

WCZK 2021.09.22

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy