» Po godzinach » Informacje o mieście » Mysłowice w liczbach

Mysłowice w liczbach

DANE STATYSTYCZNE ZA 2021 ROK

1. Liczba zarejestrowanych urodzeń w USC: 904 (63 w tym transkrypcje)

2. Liczba zarejestrowanych zgonów: 737 (w tym transkrypcje)

3. Liczba zawartych związków małżeńskich: razem 309

– śluby konkordatowe: 102

– śluby cywilne: 180 (w tym poza lokalem 25)

– transkrypcje aktów małżeństwa: 26

4. Najpopularniejsze imiona żeńskie: Zofia, Laura, Zuzanna, Julia, Maja

5. Najpopularniejsze imiona męskie: Jan, Mikołaj, Jakub, Leon, Szymon

6. Imiona niepospolite

– żeńskie: Flora, Dobrawa, Ofelia, Jaśmina, Adelina

– męskie: Akele, Oktawian, Zachary, Samuel, Dylan

7. Liczba rozwodów: 121

8. Liczba wydanych zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą: 7

9. Wiek małżonków

– mężczyzna starszy od kobiety o 18 lat

– kobieta starsza od mężczyzny o 6 lat

10. Najstarsi małżonkowie :

– mężczyzna 71 lat

– kobieta 61 lat

11. Najmłodsi małżonkowie :

– mężczyzna 23 lata

– kobieta 19 lat

12. Związki małżeńskie międzynarodowe zarejestrowane w 2020 roku: polsko-ukraińskie, polsko – kolumbijskie, polsko – niemieckie, polsko – tunezyjskie, polsko – tajwańskie, polsko – tureckie, polsko-duńskie

13. Związki małżeńskie najczęściej zawierane poza krajem: Niemcy, Ukraina

14. Pary obchodzące jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego: 50 par

15. Pary obchodzące jubileusz 60 lecia pożycia małżeńskiego: 29 par

16. Pary obchodzące jubileusz 65 lecia pożycia małżeńskiego: 4 pary

17. Pary obchodzące jubileusz 70 lecia pożycia małżeńskiego: 1 para

18. Jubilaci obchodzący 100 rocznicę urodzin i więcej : 100 lat – 1 osoba, 104 lata – 1 osoba

——————————————————————————————————————————————————————————————–

 

Więcej informacji można uzyskać w Zespole Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Mysłowice lub zwrócić się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej do Urzędu Miasta Mysłowice.

 

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 32 317 13 06
fax: (+48) 32 222 26 80
e-mail: wsobyw1@myslowice.pl

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy