fbpx
» Po godzinach » Informacje o mieście » Mysłowice w liczbach

Mysłowice w liczbach

DANE STATYSTYCZNE ZA 2021 ROK

1. Liczba zarejestrowanych urodzeń w USC: 904 (63 w tym transkrypcje)

2. Liczba zarejestrowanych zgonów: 737 (w tym transkrypcje)

3. Liczba zawartych związków małżeńskich: razem 309

– śluby konkordatowe: 102

– śluby cywilne: 180 (w tym poza lokalem 25)

– transkrypcje aktów małżeństwa: 26

4. Najpopularniejsze imiona żeńskie: Zofia, Laura, Zuzanna, Julia, Maja

5. Najpopularniejsze imiona męskie: Jan, Mikołaj, Jakub, Leon, Szymon

6. Imiona niepospolite

– żeńskie: Flora, Dobrawa, Ofelia, Jaśmina, Adelina

– męskie: Akele, Oktawian, Zachary, Samuel, Dylan

7. Liczba rozwodów: 121

8. Liczba wydanych zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą: 7

9. Wiek małżonków

– mężczyzna starszy od kobiety o 18 lat

– kobieta starsza od mężczyzny o 6 lat

10. Najstarsi małżonkowie :

– mężczyzna 71 lat

– kobieta 61 lat

11. Najmłodsi małżonkowie :

– mężczyzna 23 lata

– kobieta 19 lat

12. Związki małżeńskie międzynarodowe zarejestrowane w 2020 roku: polsko-ukraińskie, polsko – kolumbijskie, polsko – niemieckie, polsko – tunezyjskie, polsko – tajwańskie, polsko – tureckie, polsko-duńskie

13. Związki małżeńskie najczęściej zawierane poza krajem: Niemcy, Ukraina

14. Pary obchodzące jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego: 50 par

15. Pary obchodzące jubileusz 60 lecia pożycia małżeńskiego: 29 par

16. Pary obchodzące jubileusz 65 lecia pożycia małżeńskiego: 4 pary

17. Pary obchodzące jubileusz 70 lecia pożycia małżeńskiego: 1 para

18. Jubilaci obchodzący 100 rocznicę urodzin i więcej : 100 lat – 1 osoba, 104 lata – 1 osoba

——————————————————————————————————————————————————————————————–

 

Więcej informacji można uzyskać w Zespole Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Mysłowice lub zwrócić się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej do Urzędu Miasta Mysłowice.

 

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 32 317 13 06
fax: (+48) 32 222 26 80
e-mail: wsobyw1@myslowice.pl

Komunikaty Urzędu Miasta

Piątek

08.12.2023

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

śląskie ryzyko PI PM10 na dzień 09.12.2023

Piątek

08.12.2023

Jakość powietrza

WCZK 2023.12.08

Czwartek

07.12.2023

Oferta na realizację zadania publicznego „Paczki świąteczne”.

Informujemy, iż Fundacja BAJTEL – Mysłowice Pomagają złożyła uproszoną ofertę realizacji zadania publicznego.

Oferta

Ogłoszenie

Czwartek

07.12.2023

Jakość powietrza

WCZK 2023.12.07

Czwartek

07.12.2023

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

śląskie ryzyko PI PM10 na dzień 07.12.2023(1)

Czwartek

07.12.2023

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

AKTUALIZACJA_śląskie ryzyko PI PM10 na dzień 06.12

Poniedziałek

04.12.2023

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pn. „Prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach wsparcia dziennego dzieciom z terenu Mysłowic”

ZP 678 ogłoszenie konkursu – placówki wsparcia dziennego 2024

Poniedziałek

04.12.2023

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Mysłowice w obszarze pomocy społecznej pn. „Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych – Klub Seniora” oraz „Zintegrowany system wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych – wspieranie osób po przebytej mastektomii”.

ZP 679 ogłoszenie konkursu – klub seniora i mastektomia 2024

Piątek

01.12.2023

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

śląskie ryzyko PI PM10 na dzień 01.12.2023

Środa

29.11.2023

Przerwy w działaniu centrali telefonicznej Urzędu Miasta Mysłowice

30 listopada 2023 r. w godzinach między 11:00 a 14:00 mogą wystąpić przerwy w działaniu centrali telefonicznej Urzędu Miasta Mysłowice. Przerwa jest związana z pracami konserwacyjnymi sieci telekomunikacyjnej.

Poniedziałek

27.11.2023

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Mysłowice w zakresie pomocy społecznej, w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

ZPM 662 ogłoszenie o konkursie_piecza zastępcza

Czwartek

23.11.2023

Zarządzeniem nr 659/23 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 23 grudnia 2023 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice w obszarze pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie Dziennego Domu Senior-WIGOR” na rok 2024.

ZPM ws. ogłoszenia otwartego konkursu

Wtorek

14.11.2023

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice.

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt uchwały ws. nadania Statutu MRMM

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy