fbpx
» Komunikaty » Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych pod nazwą: „Organizacja uprawiania sportu w 2024 r.”

Poniedziałek

| 25.03.2024

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych pod nazwą: „Organizacja uprawiania sportu w 2024 r.”

Załącznik Nr 1 – Wykaz podmiotów

Zarządzenie nr 123/24