» Pozyskane fundusze » Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach
31 maja 2022

Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach

Koszt: 5.700.000,00
Kwota dotacji: 4.845.000,00

Przewidywany okres realizacji Inwestycji: Powyżej 12 miesięcy
Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2024-06-30
Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 5.700.000,00
Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 855.000,00
Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 15,00 %
Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 4.845.000,00

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy