» Fundusz Solidarnościowy » Program ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

Program ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

Miasto Mysłowice realizuje program
„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”
dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

 

 

ADRESACI PROGRAMU

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 • osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

FORMY WSPARCIA:
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta:

 • Wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom,
  praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia, gabinety
  lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia
  kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe itp.;
 • Zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika przy ich realizacji;
 • Nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • Korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • Wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczenie o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła jej nie zapewnia).

 

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST CAŁKOWICIE NIEODPŁATNY.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 32 317-36-40.
Szczegóły Programu – zobacz na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

 

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy