Wydział Budownictwa

E-budownictwo Wypełnij i złóż wniosek elektronicznie

WB – 01 Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę

WB-02 Uzyskanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę

WB-03 Uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę

WB-04 zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych

WB-05 Uzyskanie zmiany decyzji pozwolenia na budowę

WB-06 Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokali

WP-07 Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego (PB-6)

WB-08 Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

WB-09 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (bez wykonywania robót)

WB-11 Uzyskanie decyzji o przeniesieniu zgłoszenia budowy

WB-12 zgłoszenie rozbiórki

WB-13 przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych

WB-14 uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia w teren sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

WB-15 Pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu budowlanego

Komunikaty Urzędu Miasta

Czwartek

20.01.2022

Jakość powietrza

WCZK 2022.01.20

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy