» Dla mieszkańca » Gospodarka odpadami » Płatności

Płatności

Jak uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

  • w kasie Urzędu Miasta, ul. Powstańców 1, parter, Biuro Obsługi Mieszkańca, w godzinach pracy urzędu (obsługa jest ułatwiona przy okazaniu pisma z indywidualnym numerem konta bankowego, które zawiera kod paskowy);

  • na poczcie – na indywidualny numer konta bankowego;

  • za pośrednictwem banku – na indywidualny numer konta bankowego.

Zasady płatności:

  • opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez osobnego wezwania do OSTATNIEGO DNIA każdego miesiąca zgodnie z wysokością wynikającą ze złożonej deklaracji
    o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Indywidualny numer konta bankowego otrzymują właściciele nieruchomości po złożeniu pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do dnia otrzymania indywidualnego nr konta opłatę można wpłacać na ogólny nr konta bankowego Urzędu Miasta:

18 1050 1214 1000 0023 9868 2035

ING BANK ŚLĄSKI

podając w tytule „OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI” oraz adres nieruchomości, której opłata dotyczy.

Obowiązująca stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy