» Aktualności » Zmiany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
7 grudnia 2021

Zmiany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Z dniem 11 grudnia 2021 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wprowadza zmiany w obsłudze rejestru CEiDG oraz nowe wzory formularzy.

Usługi dla przedsiębiorców, dotychczas dostępne na stronie ceidg.gov.pl, zostaną całkowicie przeniesione na portal Biznes.gov.pl. To oznacza, że nie będzie już możliwe wypełnianie przez przedsiębiorcę np. formularza wniosku CEIDG-1, gdyż zostanie on zastąpiony intuicyjnym kreatorem – usługą online.

Wszystkie nowe wzory z instrukcjami są dostępne pod adresem: Biznes.gov.pl/ceidg.

Sposób obsługi wniosków w naszym Urzędzie pozostaje bez zmian.

Komunikaty Urzędu Miasta

Wtorek

25.01.2022

Jakość powietrza

WCZK 2022.01.25

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy