» Aktualności » Uchwalono budżet na 2021 rok
14 stycznia 2021

Uchwalono budżet na 2021 rok

Na ostatniej sesji Rady Miasta Mysłowice radni przyjęli budżet na 2021 rok. Najważniejsze wyzwania, które czekają Mysłowice w tym roku to m.in. przebudowa linii tramwajowej, budowa parkingu Bike&Ride, rewitalizacja Parku Zamkowego oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Zgodnie z zapisami uchwały budżetowej wydatki kształtują się na poziomie 479 717 254,60 zł, a dochody 477 899 773,00 zł.

Podczas głosowania nad uchwałą budżetową obecnych było 20 radnych. Za przyjęciem budżetu na rok przyszły głosowało 13 z nich, a 7 było przeciwko.

Za głosowali: Artur Bula, Andrzej Dombek, Agnieszka Harmata, Anna Kaczmarzyk, Jacek Klimas, Maria Krutysza, Marek Mikuła, Adrian Panasiuk, Joanna Pniok, Piotr Styczeń, Jacek Szołtysek, Wiesław Tomanek, Antonii Zazakowny, Marta Górna, Sebastian Roncoszek.

Przeciw głosowali: Zbigniew Augustyn, Bernadeta Berzowska, Krzysztof Biolik, Edward Lasok, Grzegorz Łukaszek, Tomasz Papaj, Robert Patałąg.

W głosowaniu nie wziął udziału: Mariusz Wielkopolan.

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy