» Aktualności » Spotkanie dot. przeprowadzenia matur w Mysłowicach
26 kwietnia 2021

Spotkanie dot. przeprowadzenia matur w Mysłowicach

W Urzędzie Miasta Mysłowice, 26 kwietnia br., miało miejsce spotkanie II Zastępcy Prezydenta Miasta Mysłowice – Mateusza Targosia z Dyrektorami szkół, w których niebawem będą przeprowadzone egzaminy maturalne. W spotkaniu uczestniczył również I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Mysłowicach – Roman Fitrzyk oraz przedstawiciele Wydziału Edukacji.

Podczas spotkania omówiono kwestie dotyczące rygorów sanitarnych, zabezpieczenia kadry pedagogicznej oraz pracowników obsługi w trakcie egzaminów maturalnych. Uzgodniono także kwestie zapewnienia bezpieczeństwa oraz przygotowania bazy placówek w celu zminimalizowania zagrożeń związanych zarówno z sytuacją epidemiczną w kraju jak również ze zdarzeniami mogącymi mieć wpływ na dezorganizację przebiegu matur.

Podjęty został także temat związany z promocją szkół ponadpodstawowych w Mysłowicach oraz wstępnie uzgodniono formy realizacji promocji w czasie nauki zdalnej.

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy