» Aktualności » Podpisano umowę na wywóz pozostałych około 440 ton odpadów niebezpiecznych z dzielnicy Brzezinka
15 czerwca 2022

Podpisano umowę na wywóz pozostałych około 440 ton odpadów niebezpiecznych z dzielnicy Brzezinka

Dzisiaj w Urzędzie Miasta Mysłowice została podpisana umowa na realizację zadania polegającego na usunięciu i zagospodarowaniu odpadów z terenu przy ul. Brzezińskiej w Mysłowicach, jakie pozostały po zrealizowaniu pierwszego kontraktu na 8 tysięcy ton. Odpady mają wyjechać z Mysłowic najpóźniej do 15 lipca br. Wartość kontraktu to 3 341 131,20 złotych, który zrealizuje firma Sarpi Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.

Przypomnijmy: w październiku 2021 r. zakończono realizację zadania polegającego na usunięciu  i zagospodarowaniu odpadów z terenu przy ul. Brzezińskiej w Mysłowicach, w ramach umowy zawartej pomiędzy  Gminą Miasto Mysłowice a konsorcjum w składzie Hydrogeotechnika Sp. z o. o.  i GEOCOMA Sp. z o. o., Sp. k.  Nie wszystkie odpady z przedmiotowego terenu zostały usunięte z uwagi na fakt, że ich ilość przekroczyła 8 tys. Mg przewidzianą w umowie zawartej pomiędzy Gminą a Wykonawcą.

Na podstawie szacunków przeprowadzonych przez funkcjonariusza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach oraz pracowników Wydziału Ochrony Środowiska na przedmiotowym terenie pozostało ok. 440 ton niezagospodarowanych odpadów niebezpiecznych.

Uzyskano zgodę na wydłużenie terminu realizacji w WFOŚiGW oraz zgodę NFOŚiGW na zwiększenie dofinansowania do 50 % nowej wartości i wydłużenie terminu realizacji do 15 lipca 2022 r.

W obiektywie

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy