» Aktualności » Konferencja prasowa dotycząca budowy w Mysłowicach największej w Polsce farmy fotowoltaicznej
25 stycznia 2022

Konferencja prasowa dotycząca budowy w Mysłowicach największej w Polsce farmy fotowoltaicznej

Dziś odbyła się konferencja prasowa dotycząca budowy w Mysłowicach największej w Polsce farmy fotowoltaicznej.
Inwestycja firmy TAURON powstanie w dzielnicy Dziećkowice. Farma zostanie zlokalizowana na zrekultywowanym składowisku odpadów paleniskowych – terenach poprzemysłowych, którym przywracana jest funkcja gospodarcza. W pierwszym etapie do eksploatacji oddanych zostanie 37 MW, drugi etap przewiduje budowę instalacji o mocy około 60 MW. Realizacja pierwszego etapu rozpocznie się już w pierwszym kwartale br. Przekazanie instalacji do eksploatacji nastąpi w połowie 2023 r. Inwestycja będzie realizowana dzięki środkom pozyskanym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W konferencji udział wzięli: Artur Michałowski, Prezes TAURON Polska Energia, Artur Michalski, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Dariusz Wójtowicz, Prezydent Miasta Mysłowice oraz Sebastian Gola, Prezes TAURON Wytwarzanie.

W obiektywie

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy