» Fundusz Solidarnościowy » Program ,,Opieka wytchnieniowa”

Program ,,Opieka wytchnieniowa”

Miasto Mysłowice realizuje program
PROGRAM ,,OPIEKA WYTCHNIENIOWA”
dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

 

 

ADRESACI PROGRAMU
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

CELE PROGRAMU
Opieka wytchnieniowa ma na celu czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogli przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

 

NA CZYM BĘDZIE POLEGAĆ WSPARCIE?
Wsparcie będzie realizowane w następujący sposób:

  •  świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w ośrodku wsparcia lub w miejscu zamieszkania.
  • świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego w ośrodku zapewniającym całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, wpisanym do rejestru właściwego wojewody.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 32 31 71 309.
Szczegóły Programu – zobacz na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
lub na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy