» Komunikaty » Powołanie komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ogłoszonego Zarządzeniem nr 656/22 Prezydenta Miasta Mysłowice z 16 listopada 2022 r.

Czwartek

| 08.12.2022

Powołanie komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ogłoszonego Zarządzeniem nr 656/22 Prezydenta Miasta Mysłowice z 16 listopada 2022 r.

ZPM pwołanie komisji_konkurs