» Komunikaty » Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „ Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w mieście Mysłowice w roku 2022”.

Środa

| 03.11.2021

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „ Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w mieście Mysłowice w roku 2022”.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku