» Inwestycje » Wykaz nieruchomości Gminy Mysłowice przeznaczonych do dzierżawy
26 lutego 2021

Wykaz nieruchomości Gminy Mysłowice przeznaczonych do dzierżawy

Prezydent Miasta Mysłowice informuje:

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Mysłowice, na II piętrze oraz na stronie internetowej www.myslowice.pl, BIP podano do publicznej wiadomości szczegółowe wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Mysłowice przeznaczonych do:

 

  • dzierżawy:

– na okres  trzech lat w rejonie ulicy Krasowskiej – z przeznaczeniem pod uprawy rolne – łąka, (przedłużenie dzierżawy),

– na okres  trzech lat w rejonie ulicy Murckowskiej – Kornela Makuszyńskiego –
z przeznaczeniem pod uprawy rolne – pastwisko, (przedłużenie dzierżawy),

– na okres  trzech lat przy ulicy Karola Miarki – z przeznaczeniem pod garaż, (przedłużenie dzierżawy) – 2 lokalizacje,

– na czas nieoznaczony przy ulicy Marii Konopnickiej – z przeznaczeniem pod cele rekreacyjne, obiekt gospodarczy, (zmiana dzierżawcy),

– na okres kolejnych trzech lat przy ulicy Jana Dzierżonia – z przeznaczeniem pod cele rekreacyjne, (wznowienie dzierżawy).

 

  • termin wywieszenia: 26.02.2021 r. do 19.03.2021 r.

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy