» Pozyskane fundusze » Zajęcia sportowe ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych
1 grudnia 2021

Zajęcia sportowe ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych

Koszt: 8 011,50 zł
Kwota dotacji: 4 005,75 zł

Komunikaty Urzędu Miasta

Wtorek

25.01.2022

Jakość powietrza

WCZK 2022.01.25

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy