» Pozyskane fundusze » Budowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz
31 maja 2022

Budowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz

Koszt: 36.098.102,03
Kwota dotacji: 30.000.000,00

Przewidywany okres realizacji Inwestycji: Powyżej 12 miesięcy
Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2026-11-30
Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 36.098.102,03
Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 6.098.102,03
Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 16,89 %
Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 30.000.000,00

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy