» Pozyskane fundusze » Budowa Demonstratora Technologii
16 września 2022

Budowa Demonstratora Technologii

Kwota dotacji: 17 400 000,00
Budowa Demonstratora Technologii nowoczesnego, proekologicznego budynku wielorodzinnego przy ul. Karola Miarki w Mysłowicach o wartości ponad 17,4 mln zł finansowana jest przez NCBR w ramach realizacji Projektu pozakonkursowego pn. Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez realizację przedsięwzięć badawczych w trybie innowacyjnych zamówień publicznych w celu wsparcia realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu, który jest realizowany w ramach poddziałania 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z umową z dnia 3 lipca 2020 numer POIR.04.01.03-00-0001/20-00.

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy