Wydział Spraw Obywatelskich

  1. Jeśli kupiłeś lub sprzedałeś pojazd po 31 grudnia 2020 r., zarejestrowany w Polsce, zgłoś to w ciągu 60 dni w Wydziale Spraw Obywatelskich.

  2. Każdy pojazd, niebędący nowym, sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej powinien być zarejestrowany w ciągu 30 dni od daty sprowadzenia.

    Niedopełnienie przez właściciela tych obowiązków może skutkować nałożeniem kary administracyjnej w wysokości od 200 do 1000 zł na podstawie art. 140 mb ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym.

Właściciel o fakcie zbycia lub nabycia pojazdu może zawiadomić Urząd:

wniosek do pobrania

Wizyty w sprawach związanych z rejestracją pojazdów nadal można rezerwować telefonicznie pod numerami:

(32) 31-71- 138, (32) 31-71-337, (32) 31-71-131, (32) 31-71-139

lub drogą elektroniczną na stronie:

http://www.bip.myslowice.pl/page/4732,rezerwacja-wizyt-w-urzedzie.html

Komunikaty Urzędu Miasta

Wtorek

25.01.2022

Jakość powietrza

WCZK 2022.01.25

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy