» Dla mieszkańca » Załatw sprawę » Wnioski do pobrania » Pobierz lub złóż wniosek on-line » Wydział Architektury, Planowania i Strategii

Wydział Architektury, Planowania i Strategii

  • AB-01-01 Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy AP-01_2021
  • AB-02-01 Uzyskanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium AP_02_01_2021
  • AB-02-02 Uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu/ nieruchomości w miejscowym planie lub studium AP_02_02_2021

 

Zespół Planowania i Strategii

 

 

 

 

AP-21 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i/lub lokalizacji inwestycji towarzyszącej

AP-22 zaświadczenie potwierdzające, że działka nie leży na terenie obszaru zdegradowanego, obszaru rewitalizacji, Specjalnej Strefy Rewitalizacyjnej

 

 

Komunikaty Urzędu Miasta

Czwartek

20.01.2022

Jakość powietrza

WCZK 2022.01.20

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy