» Dla mieszkańca » Gospodarka odpadami » Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, nieodpłatnie można oddać w następujący sposób:

 • przy zakupie nowego urządzenia – sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy jest obowiązany odebrać go od nas na zasadzie 1:1 np.: przy zakupie nowej lodówki oddajemy lodówkę starą;

 • w punkcie serwisowym – prowadzący punkt serwisowy (naprawczy) jest obowiązany do przyjęcia zużytego sprzętu, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna;

 • oddając sprzęt do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny od mieszkańców miasta Mysłowice przyjmowany jest NIEODPŁATNIE.

  Punkty odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zlokalizowane są w Mysłowicach

  1. PSZOK MYSŁOWICE PÓŁNOC ul. Karola Miarki 38, 41-400 Mysłowice

  tel. 32 222 22 18 , 32 222 22 19

  2. PSZOK MYSŁOWICE POŁUDNIE ul. Piaskowa, 41-400 Mysłowice

  tel. 882 682 983

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynne są:
PSZOK ul. Karola Miarki 38, czynny Poniedziałek – Piątek, 12:00 – 20:00, Sobota 8:00 – 16:00.
PSZOK ul. Piaskowa, czynny Poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00.

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy