» Dla mieszkańca » Gospodarka odpadami » Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

W Mysłowicach znajdują się dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:
1. PSZOK MYSŁOWICE PÓŁNOC
ul. Karola Miarki 38, 41-400 Mysłowice
• 32 222 22 18
• 32 222 22 19
2. PSZOK MYSŁOWICE POŁUDNIE
ul. Piaskowa, 41-400 Mysłowice
• 882 682 983

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynne są:
PSZOK ul. Karola Miarki 38, czynny Poniedziałek – Piątek, 12:00 – 20:00, Sobota 8:00 – 16:00.
PSZOK ul. Piaskowa, czynny Poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00.

Co można zawieźć na PSZOK?

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie świadczył usługę przyjmowania następujących odpadów komunalnych:
1) papieru,
2) metali,
3) tworzyw sztucznych,
4) szkła,
5) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,
6) bioodpadów,
7) odpadów niebezpiecznych,
8 ) przeterminowanych leków i chemikaliów,
9) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,w szczególności igieł i strzykawek,
10) zużytych baterii i akumulatorów,
11) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
12) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
13) zużytych opon,
14) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
15) odpadów tekstyliów i odzieży.

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy