fbpx
» Dla mieszkańca » Gospodarka odpadami » Pojemniki i worki

Pojemniki i worki

Zabudowa jednorodzinna:

1. Papier – worki koloru niebieskiego oznaczone napisem „Papier”
2. Metale i tworzywa sztuczne – worki koloru żółtego oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”
3. Szkło – worki koloru zielonego oznaczone napisem „Szkło”
4. Bioodpady – worki koloru brązowego oznaczone napisem „Bio”
5. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – pojemniki oznaczone napisem „Niesegregowane
(zmieszane)”.

Zabudowa wielolokalowa:

1. Papier – pojemniki koloru niebieskiego oznaczone napisem„Papier”
2. Metale i tworzywa sztuczne – pojemniki koloru żółtego oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”
3. Szkło – pojemniki koloru zielonego oznaczone napisem „Szkło”
4. Bioodpady – pojemniki koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”
5. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – pojemniki oznaczone napisem „Niesegregowane
(zmieszane)”.

Istnieje możliwość wyposażenia kilku nieruchomości we wspólne pojemniki. Chęć taką właściciele tych nieruchomości powinni zgłosić solidarnie i pisemnie do Zespołu Gospodarki Odpadami oraz dołączyć mapkę z nr. ewidencyjnym działki oraz zaznaczeniem dokładnej lokalizacji ustawienia wspólnych pojemników.

Urząd Miasta Mysłowice

Zespół Gospodarki Odpadami Komunalnymi

ul. Strumieńskiego 5, 41-400 Mysłowice

– parter, pokój numer 02

– II piętro, pokój numer 20

tel. 536 -185 -147

tel. 535 -751 -507

srodowisko@um.myslowice.pl

Biuro Obsługi Klienta ZOMM

ul. Karola Miarki 38, 41-400 Mysłowice

tel. (+48) 32 222 22 18

tel. (+48)32 222 22 19

myslowice@zomm.pl

Komunikaty Urzędu Miasta

Piątek

08.12.2023

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

śląskie ryzyko PI PM10 na dzień 09.12.2023

Piątek

08.12.2023

Jakość powietrza

WCZK 2023.12.08

Czwartek

07.12.2023

Oferta na realizację zadania publicznego „Paczki świąteczne”.

Informujemy, iż Fundacja BAJTEL – Mysłowice Pomagają złożyła uproszoną ofertę realizacji zadania publicznego.

Oferta

Ogłoszenie

Czwartek

07.12.2023

Jakość powietrza

WCZK 2023.12.07

Czwartek

07.12.2023

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

śląskie ryzyko PI PM10 na dzień 07.12.2023(1)

Czwartek

07.12.2023

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

AKTUALIZACJA_śląskie ryzyko PI PM10 na dzień 06.12

Poniedziałek

04.12.2023

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pn. „Prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach wsparcia dziennego dzieciom z terenu Mysłowic”

ZP 678 ogłoszenie konkursu – placówki wsparcia dziennego 2024

Poniedziałek

04.12.2023

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Mysłowice w obszarze pomocy społecznej pn. „Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych – Klub Seniora” oraz „Zintegrowany system wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych – wspieranie osób po przebytej mastektomii”.

ZP 679 ogłoszenie konkursu – klub seniora i mastektomia 2024

Piątek

01.12.2023

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

śląskie ryzyko PI PM10 na dzień 01.12.2023

Środa

29.11.2023

Przerwy w działaniu centrali telefonicznej Urzędu Miasta Mysłowice

30 listopada 2023 r. w godzinach między 11:00 a 14:00 mogą wystąpić przerwy w działaniu centrali telefonicznej Urzędu Miasta Mysłowice. Przerwa jest związana z pracami konserwacyjnymi sieci telekomunikacyjnej.

Poniedziałek

27.11.2023

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Mysłowice w zakresie pomocy społecznej, w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

ZPM 662 ogłoszenie o konkursie_piecza zastępcza

Czwartek

23.11.2023

Zarządzeniem nr 659/23 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 23 grudnia 2023 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice w obszarze pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie Dziennego Domu Senior-WIGOR” na rok 2024.

ZPM ws. ogłoszenia otwartego konkursu

Wtorek

14.11.2023

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice.

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt uchwały ws. nadania Statutu MRMM

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy