» Dla mieszkańca » Gospodarka odpadami » Pojemniki i worki

Pojemniki i worki

Zabudowa jednorodzinna:

1. Papier – worki koloru niebieskiego oznaczone napisem „Papier”
2. Metale i tworzywa sztuczne – worki koloru żółtego oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”
3. Szkło – worki koloru zielonego oznaczone napisem „Szkło”
4. Bioodpady – worki koloru brązowego oznaczone napisem „Bio”
5. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – pojemniki oznaczone napisem „Niesegregowane
(zmieszane)”.

Zabudowa wielolokalowa:

1. Papier – pojemniki koloru niebieskiego oznaczone napisem„Papier”
2. Metale i tworzywa sztuczne – pojemniki koloru żółtego oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”
3. Szkło – pojemniki koloru zielonego oznaczone napisem „Szkło”
4. Bioodpady – pojemniki koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”
5. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – pojemniki oznaczone napisem „Niesegregowane
(zmieszane)”.

Istnieje możliwość wyposażenia kilku nieruchomości we wspólne pojemniki. Chęć taką właściciele tych nieruchomości powinni zgłosić solidarnie i pisemnie do Zespołu Gospodarki Odpadami oraz dołączyć mapkę z nr. ewidencyjnym działki oraz zaznaczeniem dokładnej lokalizacji ustawienia wspólnych pojemników.

 

Urząd Miasta Mysłowice
Zespół Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
pokój nr 116
tel. (+48) 32 31 71 237
tel. (+48) 32 31 71 162
srodowisko@um.myslowice.pl

Biuro Obsługi Klienta ZOMM
ul. Karola Miarki 38, 41-400 Mysłowice
tel. (+48) 32 222 22 18

tel. (+48)32 222 22 19
myslowice@zomm.pl

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy