» Aktualności » Zmiana organizacji ruchu w ciągu ulic Katowickiej, Bytomskiej, Towarowej, Krakowskiej, Powstańców oraz Strumieńskiego w Mysłowicach
25 lipca 2022

Zmiana organizacji ruchu w ciągu ulic Katowickiej, Bytomskiej, Towarowej, Krakowskiej, Powstańców oraz Strumieńskiego w Mysłowicach

W związku z kontynuacją prac, związanych z modernizacją linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach, Urząd Miasta Mysłowice informuje o zmianie organizacji ruchu w ciągu ulic Katowickiej (w rejonie stacji benzynowej BP), Bytomskiej, Towarowej, Krakowskiej, Powstańców oraz Strumieńskiego w Mysłowicach wraz ze zmianą oznakowania drogowego, sygnalizacji świetlnej oraz wprowadzeniem objazdów.

Dotyczy to w szczególności następujących zmian:

1. Utrzymanie ruchu „na wprost” oraz prawoskrętu z kierunku od Sosnowca (od strony wiaduktu) na ul. Krakowskiej oraz prawoskrętu w ul. Towarową.
2. Lewoskręt w ul. Towarową (od strony ul. Katowickiej) za wiaduktem kolejowym w ciągu ul. Krakowskiej zostaje zlikwidowany, a w jego miejsce utrzymuje się kierunek „na wprost” w stronę Sosnowca.
3. Wprowadza się objazdy w ciągu ul. Towarowej (w kierunku Sosnowiec) oraz w ciągu ul. Krakowskiej (do ul. Towarowej).
4. Zjazd z ul. Towarowej „na wprost” do ul. Krakowskiej w rejonie wiaduktu kolejowego zostaje zamknięty.

Ponadto, może ulec zmianie przebieg komunikacji zbiorowej w tym rejonie, zaś lokalizacja dwustronnych przystanków Mysłowice – Kościół pozostaje bez zmian. Przewidywany czas trwania nowej organizacji ruchu – do dnia 31 października 2022 r.

Komunikaty Urzędu Miasta

Czwartek

18.08.2022

Jakość powietrza

WCZK 2022.08.18

Środa

17.08.2022

Jakość powietrza

WCZK 2022.08.17

Wtorek

16.08.2022

Jakość powietrza

WCZK 2022.08.16

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy