» Aktualności » Zmiana organizacji ruchu w ciągu ulic Katowickiej, Bytomskiej, Towarowej, Krakowskiej, Powstańców oraz Strumieńskiego w Mysłowicach
25 lipca 2022

Zmiana organizacji ruchu w ciągu ulic Katowickiej, Bytomskiej, Towarowej, Krakowskiej, Powstańców oraz Strumieńskiego w Mysłowicach

W związku z kontynuacją prac, związanych z modernizacją linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach, Urząd Miasta Mysłowice informuje o zmianie organizacji ruchu w ciągu ulic Katowickiej (w rejonie stacji benzynowej BP), Bytomskiej, Towarowej, Krakowskiej, Powstańców oraz Strumieńskiego w Mysłowicach wraz ze zmianą oznakowania drogowego, sygnalizacji świetlnej oraz wprowadzeniem objazdów.

Dotyczy to w szczególności następujących zmian:

1. Utrzymanie ruchu „na wprost” oraz prawoskrętu z kierunku od Sosnowca (od strony wiaduktu) na ul. Krakowskiej oraz prawoskrętu w ul. Towarową.
2. Lewoskręt w ul. Towarową (od strony ul. Katowickiej) za wiaduktem kolejowym w ciągu ul. Krakowskiej zostaje zlikwidowany, a w jego miejsce utrzymuje się kierunek „na wprost” w stronę Sosnowca.
3. Wprowadza się objazdy w ciągu ul. Towarowej (w kierunku Sosnowiec) oraz w ciągu ul. Krakowskiej (do ul. Towarowej).
4. Zjazd z ul. Towarowej „na wprost” do ul. Krakowskiej w rejonie wiaduktu kolejowego zostaje zamknięty.

Ponadto, może ulec zmianie przebieg komunikacji zbiorowej w tym rejonie, zaś lokalizacja dwustronnych przystanków Mysłowice – Kościół pozostaje bez zmian. Przewidywany czas trwania nowej organizacji ruchu – do dnia 31 października 2022 r.

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy