» Aktualności » Zmiany w organizacji ruchu w związku z modernizacją infrastruktury torowo – sieciowej na linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach
21 grudnia 2021

Zmiany w organizacji ruchu w związku z modernizacją infrastruktury torowo – sieciowej na linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach

Od dnia 22.12.2021 r. planowane jest zajęcie kolejnego odcinka ul. Bytomskiej od skrzyżowania z ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego.

W związku z powyższym brak będzie możliwości kontynuacji jazdy ul. Bytomską od skrzyżowania z ul. Słowackiego w kierunku ul. Świerczyny.

Celem ułatwienia dojazdu i utrzymania płynności ruchu do ulicy Kołłątaja i okolicznych ulic zostaną utrzymane dwa kierunki ruchu i wprowadzone zakazy zatrzymywania się na ul. Słowackiego. Dojazd do ul. Kołłątaja i okolicznych ulic od strony Rynku będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach, natomiast od drugiej strony ulicami Towarową i Słowackiego.

Na ul. Dąbrowskiego nie są wprowadzane zmiany, natomiast na skrzyżowaniu z ul. Bytomską będzie możliwość skrętu tylko w lewo w kierunku ulicy Świerczyny.

W związku z pomniejszeniem ilości miejsc postojowych dla mieszkańców na ul. Słowackiego, będzie zwiększona ilość miejsca pozostawiona do parkowania na odcinku ul. Bytomskiej od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Świerczyny poprzez likwidację miejsc postojowych dla TAXI.

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy