» Aktualności » Wspieraj lokalnie
23 lutego 2023

Wspieraj lokalnie

To już szósta edycja największego w Polsce projektu wspierającego lokalne organizacje pozarządowe oraz samorządowe kampanie na rzecz rozliczania PIT w faktycznym miejscu zamieszkania.

Współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi, a w szczególności organizacjami pożytku publicznego (OPP) jest podstawą dobrego funkcjonowania lokalnej społeczności. Projekt „Wspieraj lokalnie” łączy kampanię przekazywania 1,5% dla lokalnych organizacji z kampanią rozliczania PIT na terenie zamieszkiwanej przez podatnika jednostki samorządowej.

Dzięki przystąpieniu do udziału w projekcie Urząd Miasta Mysłowice otrzymał możliwość efektywnej realizacji obowiązku wspierania organizacji pozarządowych.

W ramach projektu stworzono dla Mysłowic aplikację do rozliczania PIT. Do aplikacji automatycznie dodawane są wszystkie organizacje pożytku publicznego (OPP), które są zarejestrowane w Mysłowicach, i które znajdują się na liście Narodowego Instytutu Wolności (NIW), czyli na liście wszystkich OPP, które mogą przyjmować 1,5% podatku w danym roku kalendarzowym.

Lista OPP, na które można przeznaczyć 1,5% podatku w oparciu o dane z Narodowego Instytutu Wolności:

1. Fundacja 2x kochaj.

2. Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „SKARBEK”.

3. Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych – Mysłowice.

4. Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Mysłowicach.

5. Stowarzyszenie Amazonek „Tęcza” w Mysłowicach.

6. Ludowy Klub Sportowy Unia Kosztowy.

7. Mysłowicka Fundacja Po Pierwsze Człowiek.

8. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Nasze Mysłowice”.

9. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość” w Mysłowicach.

10. Fundacja Kropla Życia im. Agaty Mróz-Olszewskiej.

11. Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Uczniom i Szkole „Nasze Dzieci” Przy Zespole Szkół Specjalnych Imienia Janusza Korczaka w Mysłowicach.

12. Hegemon Akademia Rugby (KRS: 0000270261, cel szczegółowy: Hegemon Mysłowice 6439).

W pewnych okolicznościach zdarza się jednak, że organizacja OPP zbiera wpłaty na rzecz innych organizacji, które statusu OPP nie mają. Jest to powszechnie stosowany mechanizm na potrzeby kampanii 1,5% wśród organizacji pozarządowych w Polsce. Jest on również zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami.

W praktyce mechanizm ten sprowadza się, dla podatnika chcącego przekazać 1,5% organizacji, która statusu OPP nie ma (a nawiązała współpracę z organizacją status ten mającą), do specyficznego skorzystania z pola „cel szczegółowy 1,5%” w deklaracji podatkowej.

Istnieje zatem możliwość dodania do ww. listy organizacji nie posiadającej statutu OPP, której można przekazać swój 1,5 % podatku poprzez wskazanie celu szczegółowego. Aby dana organizacja mogła zostać dopisana do niniejszej listy prosimy o kontakt mailowy z Kancelarią Prezydenta Miasta (e-mail: kancelaria@myslowice.pl) poprzez wskazanie numeru KRS organizacji użyczającej (OPP) oraz celem szczegółowym. Np. w przypadku OSP celem szczegółowym jest pełna nazwa i pełen adres danej OSP i nr KRS 0000116212 (nr Związku).

Aby skorzystać z aplikacji kliknij w poniższą grafikę.

Przekaż 1,5% w Mysłowicach

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki udostępnia rozliczenie PIT 2022 w ramach projektu „Wspieraj lokalnie”.

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy