» Aktualności » Trening systemu ostrzegania i alarmowania ludności.
22 listopada 2021

Trening systemu ostrzegania i alarmowania ludności.

Na podstawie § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.01.2013 roku
w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2013, poz. 96) informuje się mieszkańców, że
w dniu 23.11.2019 roku w godz. 09:00-13:00 zostanie przeprowadzony krajowy trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.

 

W ramach treningu, na terenie miasta Mysłowice, może zostać wyemitowany dźwięk ciągły trwający trzy minuty, oznaczający odwołanie alarmu.

 

SYGNAŁY TE NIE OZNACZAJĄ ZAGROŻENIA

 

W przypadku pojawienia się realnego zagrożenia na terenie miasta w dniu planowanego treningu, zagrażającego większemu obszarowi miasta trening zostanie odwołany.

 

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

                                                              w Mysłowicach

                                                                (tel. 32 3160040, 32 3160041)

Komunikaty Urzędu Miasta

Środa

08.12.2021

Jakość powietrza

WCZK 2021.12.08

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy