» Aktualności » SZANOWNY PRZEDSIĘBIORCO – ZŁÓŻ WNIOSEK JUŻ DZIŚ! TWOJA LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ WYGAŚNIE Z DNIEM 1 STYCZNIA 2023 r.
25 października 2022

SZANOWNY PRZEDSIĘBIORCO – ZŁÓŻ WNIOSEK JUŻ DZIŚ! TWOJA LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ WYGAŚNIE Z DNIEM 1 STYCZNIA 2023 r.

SZANOWNY PRZEDSIĘBIORCO, DZIAŁAJ SZYBKO ZŁÓŻ WNIOSEK JUŻ DZIŚ!


TWOJA LICENCJA
NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO   W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ WYGAŚNIE Z DNIEM    1 STYCZNIA 2023 r.

  1. O dostosowanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką do obowiązujących przepisów prawa może ubiegać się podmiot gospodarczy (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej) lub osoba działająca z upoważnienia podmiotu gospodarczego, posiadający przedmiotową licencję udzieloną przed 31 grudnia 2019 r.

  2. Licencje wydane przed 31 grudnia 2019 r. zachowują ważność przez okres na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż 3 lata od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz.1180), tj. do dnia 31 grudnia 2022 r.

  3. Licencje wydane przed 31 grudnia 2019 r. podlegają dostosowaniu do wymogów ustawy o transporcie drogowym na wniosek przedsiębiorcy, złożony przed upływem 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2019 r. poz.1180), tj. do dnia 31 grudnia 2022 r.

  4. Organem właściwym w sprawach dostosowania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką do obowiązujących przepisów prawa jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który wydał przedmiotowe uprawnienie.

  5. W chwili odbioru dostosowanej licencji przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić dotychczasową licencję.

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy